Cách ghi chú

Ánh Minh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2017
Bài viết
1.322
Ghi chú rất quan trọng đối với thành công trong học tập và trong công việc. Ghi chú có thể giúp bạn hoàn thành các dự án đúng cách và vượt qua các bài kiểm tra và bài tập. Tuy nhiên, bạn có thể không chắc chắn cách ghi chú Để làm như vậy, hãy sử dụng các kỹ thuật ghi chú tối ưu cho văn bản bằng văn bản hoặc thuyết trình bằng lời nói như bài giảng, hội thảo và cuộc họp.

phương pháp 1: Ghi chú rõ ràng và súc tích

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-1-Version-3.jpg

1. Lưu ý chi tiết ở đầu bài viết của bạn

Giữ ghi chú của bạn được tổ chức bằng cách viết chi tiết quan trọng ở đầu mỗi trang. Bao gồm thông tin như ngày tháng, thông tin thư mục và số trang ghi chú của bạn. Thông tin chi tiết có thể giúp bạn dễ dàng quay lại ghi chú của mình và nhận thông tin quan trọng.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-2-Version-3.jpg


2. Sử dụng ngôn ngữ của riêng bạn

Viết ra những sự kiện chính, ý tưởng và chi tiết bằng từ ngữ của bạn. Tránh ghi chú bất cứ điều gì trong nguyên văn văn bản, hoặc từng từ, trừ khi đó là một cụm từ hoặc trích dẫn bạn có thể sử dụng sau này. Ghi chú bằng lời nói của bạn tích cực tham gia vào bộ não của bạn, giúp bạn hiểu rõ hơn về văn bản, khiến bạn có nhiều khả năng giữ lại thông tin và có thể giảm thiểu nguy cơ đạo văn.

Phát triển hệ thống các dấu hiệu và chữ viết tắt của riêng bạn có thể giúp bạn nhanh chóng ghi chú và xem xét chúng. Ví dụ, phương pháp khoa học , phạm vi hoặc phạm lỗi đối với lịch sử giới tính.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-3-Version-3.jpg

3. Viết từ khóa thay vì câu đầy đủ

Hãy suy nghĩ về văn bản mà bạn đang đọc hoặc bài giảng mà bạn nghe khi nghe họ có thể hơi dày đặc và khó hiểu. Tránh sử dụng các mô hình này khi bạn viết ghi chú của bạn. Thay vào đó, hãy sử dụng các từ khóa để nói những điều tương tự theo cách ngắn gọn và dễ quản lý để bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng xem xét sau này.
Ví dụ, đối với sản khoa, bạn có thể lưu ý các từ như nữ hộ sinh, phá thai nhau thai, sốt trẻ em và tiền sản giật.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-4-Version-3.jpg

4. Bỏ qua các dòng trên giấy để xem lại sau

Khi bạn viết từ khóa và ý tưởng của mình xuống, hãy chừa khoảng trống giữa mỗi dòng. Có thêm phòng cho phép bạn ghi chú thêm hoặc làm rõ những điểm mà bạn có thể không hiểu. Điều này giúp bạn nhanh chóng có và xác định tất cả các tài liệu có liên quan đến từ khóa hoặc suy nghĩ đó.

phương pháp 2: Sử dụng phương pháp ghi chú cụ thể

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-5-Version-3.jpg

1.Viết ghi chú của bạn bằng tay

Chống lại sự cám dỗ để gõ các ghi chú của bạn dựa trên những gì bạn đọc hoặc nghe. Thay vào đó, sử dụng chữ viết tay tiêu chuẩn hoặc chữ thảo để ghi chú. Viết ra những gì bạn đọc và nghe có thể giúp bạn hợp lý hóa, lưu giữ và tích hợp thông tin tốt hơn cho mục đích của bạn.
Nếu bạn phải kết hợp các chiến lược ghi chú như Phương pháp Cornell hoặc phác thảo để cấu trúc các ghi chú đánh máy của bạn.
Cân nhắc việc sử dụng một chương trình hoặc ứng dụng ghi chú, như Evernote hoặc Microsoft OneNote, để giúp bạn nhập các ghi chú hiệu quả hơn.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-6-Version-3.jpg

2. Sử dụng phương pháp ghi chú của Cornell

Chia một tờ giấy ghi chú thành ba phần: phần nhỏ hơn, phần ghi chú rộng hơn và phần tóm tắt ở cuối trang. Sau đó ghi chú vào các cột sau:
Phần ghi chú: Sử dụng phần lớn nhất này để viết ra những ý chính của bài giảng hoặc văn bản. Để lại chỗ cho những ghi chú hoặc câu hỏi sau này. Hãy chắc chắn lưu ý bất kỳ tài liệu hướng dẫn liên quan đến phần này.
Phần nhắc: Sau khi bạn kết thúc việc ghi chú, hãy sử dụng phần cue nhỏ hơn để tạo các câu hỏi của riêng bạn để làm rõ ý nghĩa, tiết lộ các kết nối và hiển thị tính liên tục.
Phần tóm tắt: Sau khi bạn đã hoàn thành ghi chú, hãy sử dụng khoảng trống nhỏ này ở cuối trang để tóm tắt những gì bạn đã viết trên trang trong 2-4 câu.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-7-Version-2.jpg

3. Soạn thảo một đề cương

Khi bạn đọc hoặc nghe một bài giảng, hãy ghi chú của bạn ở định dạng phác thảo. Viết thông tin chung từ góc bên trái của trang. Thụt nhẹ sang phải và thêm chi tiết và ví dụ bên dưới ý tưởng chung của bạn.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-8-Version-2.jpg.webp

4. Vẽ ghi chú của bạn với sơ đồ tư duy

Vẽ các vòng tròn lớn và viết các chủ đề cụ thể mà bạn nghe hoặc đọc trong đó. Sử dụng các dòng dày hơn để chỉ ra các điểm chính và viết một hoặc hai từ khóa ngắn gọn tóm tắt thông tin hỗ trợ cho chủ đề. Cuối cùng, thêm các dòng ngắn hơn và mỏng hơn để hỗ trợ chi tiết. Sơ đồ tư duy có thể là một công cụ đặc biệt hữu ích nếu bạn là người học trực quan hoặc bạn không biết về phong cách giảng viên

phương pháp 3: Lắng nghe hiệu quả cho việc ghi chú

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-9-Version-2.jpg

1. Đến đúng giờ

Hãy chắc chắn rằng bạn đến cuộc họp, lớp học hoặc tham gia khác một vài phút trước khi nó bắt đầu. Ngồi ở một nơi mà bạn có thể nghe thấy người đang nói và nơi bạn sẽ có ít phiền nhiễu nhất có thể. Đến bài giảng hoặc thuyết trình đúng giờ có thể giảm thiểu rủi ro mà bạn bỏ lỡ thông tin quan trọng.
Có ghi chú của bạn và sẵn sàng trước khi lớp học bắt đầu, vì vậy bạn không cần phải vội vàng lấy giấy tờ ra.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-10-Version-2.jpg

2. Lưu ý thông tin theo ngữ cảnh thích hợp

Viết thông tin có thể giúp bạn xác định ghi chú của bạn ở đầu tờ giấy của bạn. Viết ngày, lớp hoặc số cuộc họp, chủ đề hoặc chủ đề của cuộc họp, và bất cứ điều gì khác mà bạn nghĩ là quan trọng. Hãy chắc chắn làm điều này trước khi bạn bắt đầu để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào khi người nói bắt đầu.
Giữ tổ chức giúp cải thiện chất lượng ghi chú của bạn nói chung.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-11-Version-2.jpg.webp

3. Kiểm tra tài liệu hướng dẫn

Trước khi diễn giả bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đã ghi lại bất kỳ từ khóa nào trên bảng. Nhận một bản sao của bất kỳ bản phát nào mà người đó đã bỏ qua. Có tài liệu hướng dẫn này sẽ giảm thiểu rủi ro mà bạn sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng và có thể giúp bạn hiểu rõ hơn những gì người nói đang nói.
Lưu ý ngày ở đầu tờ rơi cùng với bất kỳ thông tin liên quan nào cho ghi chú của bạn. Tham khảo bản tin trong ghi chú của bạn để bạn biết tham khảo bất kỳ tài liệu hướng dẫn nào trong quá trình đánh giá của bạn.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-12-Version-2.jpg

4. Lắng nghe người nói cẩn thận

Hãy là một người lắng nghe tích cực trong lớp học hoặc cuộc họp của bạn. Tránh những phiền nhiễu như người khác, máy tính của bạn và các tài khoản truyền thông xã hội. Lắng nghe cẩn thận có thể giúp bạn ghi chú tốt hơn, hiểu tài liệu và ghi nhớ nó vào một ngày sau đó.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-13-Version-2.jpg

5. Nghe những từ chuyển tiếp quan trọng

Một phần của việc lắng nghe tích cực là nghe những từ báo hiệu điều gì đó quan trọng mà bạn nên viết trong ghi chú của mình. Nhiều từ chuyển tiếp sẽ báo hiệu sự bắt đầu của một phần mới của ghi chú. Lắng nghe các loại từ sau đây có thể chỉ ra rằng bạn nên lưu ý những gì sắp tới tiếp theo:
Thứ nhất, thứ hai, thứ ba
Quan trọng hay đáng kể
Một sự phát triển lớn
Mặt khác
Ví dụ
Ngược lại
Thêm nữa
Kết quả là
Nhớ lấy

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-14-Version-2.jpg

6. Đọc lại ghi chú của bạn ngay lập tức

Sau bài giảng hoặc cuộc họp của bạn, hãy xem lại ghi chú của bạn ngay khi bạn có thể. Lưu ý bất kỳ điểm nào cần làm rõ hoặc bạn không hiểu. Xem lại các ghi chú của bạn một cách nhanh chóng sau khi bạn viết chúng có thể đảm bảo rằng bạn hiểu và có một bản ghi chính xác về bài giảng hoặc cuộc họp.
Viết lại ghi chú của bạn ngay khi bạn có thể. Điều này có thể giúp bạn nhanh chóng xác định các khu vực cần làm rõ và cũng có thể giúp bạn lưu giữ thông tin tốt hơn.

phương pháp 4: Đọc đúng cách để ghi chú

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-15.jpg


1. Đọc lướt toàn bộ văn bản

Trước khi bạn bắt đầu ghi chú, hãy đọc nhanh toàn bộ văn bản. Tránh ghi chú hoặc dừng lại để làm nổi bật, điều bạn có thể làm một khi bạn có ý tưởng về những gì văn bản đang nói. Đọc lướt văn bản có thể giúp bạn tìm ra chủ đề chung của văn bản và phần nào phù hợp nhất với câu hỏi và chủ đề của bạn. Đặc biệt chú ý đến các phần sau:
Tiêu đề và tóm tắt hoặc tóm tắt của văn bản
Giới thiệu hoặc đoạn đầu tiên
Tiêu đề chủ đề để tìm ra tổ chức tổng thể
Tài liệu đồ họa
Kết luận hoặc đoạn cuối

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-16.jpg

2. Xác định lý do tại sao bạn lại ghi chú trên văn bản

Sau khi bạn đọc văn bản, hãy tìm ra mục đích để đọc nó và lý do tại sao bạn cần ghi chú. Tự hỏi bản thân những câu hỏi sau để hướng dẫn các loại ghi chú bạn thực hiện trên văn bản:
Tôi đang cố gắng để có được một sự hiểu biết chung về một chủ đề hoặc khái niệm?
Tôi có cần biết thông tin cụ thể hoặc chi tiết từ văn bản không?


aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-17.jpg

3. Gạch chân những ý chính

Hầu hết các văn bản sẽ có những lý lẽ và ý tưởng trung tâm mà họ muốn truyền đạt. Lưu ý bất kỳ ý tưởng quan trọng bạn tìm thấy với một cụm từ hoặc câu ngắn. Làm nổi bật những ý tưởng quan trọng này trong các từ của riêng bạn, có thể đảm bảo bạn có tất cả các thông tin quan trọng về văn bản.
Ngoài việc gạch chân các ý chính trong ghi chú của bạn, bạn cũng có thể gạch chân theo nghĩa đen hoặc làm nổi bật chúng bằng bút hoặc bút chì trong văn bản. Đảm bảo ghi lại trang chính xác trong ghi chú của bạn để bạn có thể tham khảo lại văn bản gốc.
Ví dụ, sự sụp đổ của Cộng hòa Weimar, trực tiếp dễ quản lý hơn nhiều so với, Những điều kiện chung dẫn đến việc Đức Quốc xã tiếp quản quyền lực vào tháng 1 năm 1933 là một sản phẩm của âm mưu gây tranh cãi cuối cùng đã gây tổn hại cho nền cộng hòa non trẻ.

aid319398-v4-728px-Take-Notes-Step-18.jpg

4. Xem lại ghi chú của bạn

Đặt ghi chú của bạn trong một vài giờ. Đọc lại những gì bạn đã viết và hỏi xem họ có hiểu song song văn bản của bạn không. Làm rõ mọi từ khóa hoặc ý tưởng mà bạn không thể hiểu và điền vào ghi chú của bạn bằng những suy nghĩ hoặc quan sát bổ sung có thể giúp bạn.
Đặt lịch thường xuyên để xem lại ghi chú của bạn. Bạn càng thường xuyên xem lại các ghi chú của mình, bạn càng có nhiều khả năng nhớ chúng sau này.


Dịch bởi Kênh Sinh Viên
Nguồn: WIKIHOW​
 
Top