Cách để xác định kích thước tập tin ảnh iOS

Ánh Minh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2017
Bài viết
1.322
wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn vài cách xác định kích thước tập tin (chẳng hạn như số megabyte) của một hình ảnh trên thiết bị iOS.

Phương pháp 1: Dùng ứng dụng Photo Investigator

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-1-Version-2.jpg

1. Mở kho ứng dụng App Store

Nhấn vào biểu tượng "App Store" màu xanh dương trên màn hình chủ.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-2-Version-2.jpg

2. Nhấn vào Search (Tìm kiếm) ở cuối màn hình.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-3-Version-2.jpg

3. Nhấn vào thanh tìm kiếm ở đầu màn hình.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-4-Version-2.jpg

4. Gõ "Photo Investigator" vào trường tìm kiếm.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-5-Version-2.jpg

5. Nhấn vào kết quả "photo investigator" đầu tiên trong trình đơn thả xuống.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-6-Version-2.jpg

6. Nhấn vào GET (NHẬN)

Nút này nằm bên phải tiêu đề "Photo Investigator: View, Edit, Remove Metadata".

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-7-Version-2.jpg

7. Nhấn vào INSTALL (CÀI ĐẶT).

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-8-Version-2.jpg

8. Nhập Apple ID và mật khẩu. Tiến trình tải xuống sẽ bắt đầu.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-9-Version-2.jpg

9. Mở ứng dụng Photo Investigator từ một trong các màn hình chủ.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-10-Version-2.jpg

10. Nhấn vào biểu tượng hình ảnh ở góc dưới, bên trái màn hình.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-11-Version-2.jpg

11. Nhấn vào OK để cho phép Photo Investigator truy cập vào hình ảnh của bạn.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-12-Version-2.jpg

12. Nhấn vào All Photos (Tất cả hình ảnh)

Bạn cũng có thể nhấn vào một album cụ thể trên trang.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-13.jpg

13. Chọn ảnh.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-14.jpg

14. Xem giá trị "File Size" (Kích thước tập tin) nằm trong thẻ Photo Investigator mặc định mở ra bên dưới ảnh.
Giá trị này thường được tính bằng megabyte (MB).

Phương pháp 2: Dùng máy tính

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-15.jpg

1. Kết nối thiết bị iOS vào máy tính. Dùng cáp USB đi kèm với thiết bị.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-16.jpg

2. Mở thiết bị iOS trên máy tính

Quá trình sẽ khác nhau tùy vào bạn đang sử dụng máy tính Windows hay Mac:
Windows – Nhấp đúp vào "My Computer", sau đó nhấp đúp vào thiết bị iOS trong mục "Devices and Drives" (Thiết bị và ổ đĩa).
Mac - Nhấp đúp vào biểu tượng thiết bị iOS hiện ra trên màn hình.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-17.jpg

3. Nhấp đúp vào thư mục "DCIM".

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-18.jpg

4. Tìm ảnh mà bạn muốn kiểm tra.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-19.jpg

5. Mở các chi tiết của tệp ảnh

Sau khi tìm được hình ảnh, bạn có thể xem thông tin về ảnh hiển thị trong cửa sổ mới.
Windows – Nhấp phải vào ảnh, sau đó chọn Properties (Thuộc tính).
Mac – Chọn ảnh, nhấn giữ phím Command và nhấn I.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-20.jpg

6. Xem dung lượng ảnh

Bạn có thể xem kích thước làm tròn (ví dụ như 1.67 MB) cũng như kích cỡ chính xác (chẳng hạn như 1,761,780 byte).
Dung lượng ảnh sẽ nằm bên cạnh tiêu đề "Size" (Kích thước) hoặc "File Size" (Kích thước tập tin)

Phương pháp 3: Dùng ứng dụng Mail


aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-21-Version-2.jpg

1. Mở ứng dụng Photos (Hình ảnh)

Mặc dù bạn không thể thực sự xem được kích thước ảnh trong ứng dụng Photos, bạn vẫn có thể thêm ảnh vào thư điện tử để kiểm tra kích cỡ tương đối. Bạn không nhất thiết phải gửi email đi.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-22-Version-2.jpg


2. Nhấn vào Albums ở góc dưới, bên phải màn hình.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-23-Version-2.jpg

3. Nhấn vào Camera Roll (Cuộn camera)

Bạn cũng có thể nhấn vào album khác trên màn hình nếu muốn thu hẹp những kết quả.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-24-Version-2.jpg

4. Chọn ảnh.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-25-Version-2.jpg

5. Nhấn vào the nút "Share" (Chia sẻ) trông như một khung với dấu mũi tên hướng lên trên, nằm ở góc dưới, bên trái màn hình.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-26-Version-2.jpg

6. Nhấn vào Mail. Mail mới sẽ hiện ra với hình ảnh đính kèm.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-27.jpg

7. Nhấn vào trường "To" (Đến).

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-28.jpg

8. Gõ địa chỉ email của chính bạn.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-29.jpg

9. Nhấn vào Send (Gửi)

Bạn sẽ được nhắc chọn kích thước ảnh.
Nếu không thêm chủ đề email, bạn sẽ phải xác nhận rằng mình muốn gửi email không có chủ đề trước khi tiếp tục.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-30.jpg

10. Xem giá trị "Actual Size" (Kích thước thực tế) ở cuối trang – thông số Actual Size sẽ cho bạn biết kích thước xấp xỉ của hình ảnh mà bạn chọn.
Nếu chọn nhiều ảnh, bạn sẽ chỉ thấy dung lượng tổng (chứ không phải kích cỡ chia nhỏ của từng ảnh).

Phương pháp 4: Dùng thiết bị iOS jailbreak
Phương pháp này chỉ hiệu quả với thiết bị jailbreak (bẻ khóa), bạn có thể xem dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ ứng dụng Photos. Jailbreak là một quá trình phức tạp và có thể khiến bạn không được tiếp nhận bảo hành. Bạn nên tìm hiểu thêm về cách jailbreak các thiết bị iOS.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-31.jpg

1. Mở Cydia trên thiết bị đã jailbreak

Bạn có thể sử dụng Cydia để cài đặt một tweak đặc biệt cho ứng dụng Photos nhằm xem thông tin chi tiết của hình ảnh.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-32.jpg

2. Nhấn vào Search ở góc dưới, bên phải màn hình.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-33.jpg

3. Gõ "Photo Info" (Thông tin ảnh) vào trường tìm kiếm.


aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-34.jpg

4. Nhấn vào Photo Info.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-35.jpg

5. Nhấn vào Install (Cài đặt) ở góc trên, bên phải màn hình.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-36.jpg

6. Nhấn vào Confirm (Xác nhận). Cydia sẽ tải và cài đặt tweak.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-37.jpg

7. Nhấn vào Restart SpringBoard (Khởi động lại SpringBoard). Hệ thống sẽ khởi động lại để hoàn tất việc cài đặt tweak.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-38.jpg

8. Chọn một ảnh trong ứng dụng Photos.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-39.jpg

9. Nhấn vào nút ⓘ ở cuối màn hình.

aid1142502-v4-728px-Find-the-File-Size-of-an-iOS-Photo-Step-40.jpg

10. Xem mục "File Size"

Giá trị này sẽ hiện ra cuối màn hình. Vậy là bạn đã biết được kích thước tập tin của hình ảnh đã chọn.

Dịch bởi Kênh Sinh Viên
Nguồn: WIKIHOW​
 
Top