Cách để Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC

Ánh Minh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2017
Bài viết
1.322
wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi giữa màn hình 1 và 2 trên máy tính Windows. Nếu bạn sử dụng hệ thống màn hình kép và nhận thấy con trỏ chuột không di chuyển giữa đúng cách, rất có thể hai màn hình đang nằm sai thứ tự. Lỗi này rất dễ khắc phục trong cài đặt màn hình.

Các bước


aid9708792-v4-728px-Switch-Monitors-1-and-2-on-a-PC-Step-1.jpg

1. Nhấp phải vào khoảng trống bất kỳ trên màn hình desktop

Nhấp phải vào vị trí trống bất kỳ, nơi không có ứng dụng, chương trình hay biểu tượng nào trên màn hình desktop chính. Một trình đơn sẽ hiện ra.

aid9708792-v4-728px-Switch-Monitors-1-and-2-on-a-PC-Step-2.jpg

2. Nhấp vào Display Settings (Cài đặt màn hình)

Tùy chọn nằm về phía cuối trình đơn chuột phải, bên cạnh là biểu tượng màn hình. Cài đặt về màn hình sẽ mở ra.

aid9708792-v4-728px-Switch-Monitors-1-and-2-on-a-PC-Step-3.jpg

3. Nhấp và kéo Display 1 về phía bên kia của tùy chọn Display 2

Ở đầu trình đơn cài đặt màn hình là thể hiện trực quan về cách thiết lập màn hình kép hiện tại: một màn hình được chỉ định là "1" và màn hình còn lại là "2." Bạn hãy nhấp và kéo màn hình nằm bên phải về bên trái màn hình còn lại (hoặc ngược lại) để chuyển đổi thứ tự.

aid9708792-v4-728px-Switch-Monitors-1-and-2-on-a-PC-Step-4.jpg

4. Nhấp vào ô đánh dấu Tiêu đề ảnh Windows10regchecked.png của tùy chọn "Make this my main display" (Đặt đây làm màn hình chính)

Ô đánh dấu này nằm dưới trình đơn kéo xuống bên dưới tiêu đề "Customize Your Display" (Tùy chỉnh chế độ màn hình).

aid9708792-v4-728px-Switch-Monitors-1-and-2-on-a-PC-Step-5.jpg

5. Nhấp vào nút Apply (Áp dụng) nằm bên dưới ô đánh dấu

Cài đặt hiển thị mới sẽ được áp dụng và hai màn hình sẽ được chuyển đổi với nhau.

Dịch bởi Kênh Sinh Viên
Nguồn: WIKIHOW​
 
Top