1. Bean

  Bean Thành viên có tiếng

  Các trang web từ điển và dịch văn bản Hàn Việt [Tổng hợp]

  Từ điển Hàn - Việt

  http://www.tudientiengviet.net/index.php

  http://kdic.zidean.com/index.php

  http://vinareport.com/dic.php

  http://dics.suricate.co.kr/

  http://dictionary.somee.com/

  http://www.dicts.info/2/korean-vietnamese.php

  http://vndic.net/

  http://www.vietgle.vn/tratu/tu-dien-truc-tuyen.aspx?k=&t=H-V

  Từ điển Hàn - Anh


  http://endic.naver.com/#

  http://engdic.empas.com/

  http://kr.dic.yahoo.com/search/eng/

  http://www.encyber.com/engdic/

  http://eedic.daum.net/dicee/view_top.do

  Từ điển chuyên ngành

  1-Hàn - Anh

  Nhiều chuyên ngành

  http://terms.naver.com/

  http://terms.nate.com/

  Kinh tế

  http://www.hankyung.com/dic/

  http://dic.mk.co.kr/

  http://www.edaily.co.kr/invest/dic/economic_main.asp

  http://www.bloomberg.com/invest/glossary/bfglosa.htm

  http://terms.naver.com/list.nhn?dirId=101

  http://terms.nate.com/economy.html

  Chứng khoán

  http://stock.koscom.co.kr/dic/dic_view.jsp

  http://terms.naver.com/list.nhn?dirId=501

  http://paxnet.moneta.co.kr/stock/stockDictionary/dictionary.jsp?from=가&to=나

  http://www.riskglossary.com/

  Tài chính

  http://www.taxnet.co.kr/account/pds/finWord.asp?menu_flag=3-6&tm_pos=7-1

  http://www.keb.co.kr/IBS/edic?cmd=0

  http://www.kfb.or.kr/new_data/data_term.html?m=list&S=GAF

  Mậu dịch

  http://myhome.shinbiro.com/%7Enamijung/frterms.html

  http://www.kita.net/dictionary/trade_dic.jsp

  Kinh doanh

  http://www.sungshin.ac.kr/%7Eparkcom/class/ocu/dic/dic.html

  Viễn thông

  http://www.encyber.com/infocomdic/

  http://word.tta.or.kr/index.jsp

  Computer

  http://terms.naver.com/list.nhn?dirId=201

  http://myhome.shinbiro.com/~sarancha/

  Thời sự

  http://www.donga.com/dict/sisa.html/

  Pháp luật

  http://terms.naver.com/list.nhn?dirId=301

  Thuế

  http://terms.naver.com/list.nhn?dirId=401

  http://tong.nate.com/dl3332/12294287

  Thể thao

  http://www.encyber.com/sportsdic/

  Y học

  http://medic.naver.com/

  http://www.mondofacto.com/facts/dictionary?

  http://www.kamje.or.kr/term/

  Thẩm mỹ

  http://www.arthyun.com/word/wo11.htm

  Nghệ thuật

  http://www.sac.or.kr/aidb/

  Nhân vật

  http://people.naver.com/Main.nhn

  http://people.nate.com/

  http://koreandb.nate.com/

  Rượu

  http://www.keumyang.com/mall/m_board.php?ps_db=dictionary

  Sức khỏe

  http://www.campuscook.co.kr/Campus/Inforoom/Wordsearch/Recipe_Fooddic.asp

  Tôn giáo

  http://dic.dharmanet.net/dic.asp (Phật giáo)

  http://www.kcm.co.kr/ency/names/

  Thần học

  http://kcm.kr/dic_list.php?page=1&key=15&jamo=&kword=

  2-Anh - Việt

  Nhiều chuyên ngành:

  http://tratu.vn/

  Kinh tế:

  http://www.fetp.edu.vn/edictionary/

  http://saga.vn/dictlist.aspx?k=

  Thương mại điện tử:

  http://www.vnnetsoft.com/tudientmdt.php

  http://thuongmaidientu.com/glossary/index.html

  Những trang web dịch văn bản

  http://translate.google.com.vn/translate_t# (dịch nhiều ngôn ngữ ,có Việt - Hàn)

  http://translate.google.com/translate_t# (như trên)

  http://vndic.net/trans/index.htm (dịch nhiều ngôn ngữ ,có Việt - Hàn)

  http://vdict.com/?autotranslation (dịch nhiều ngôn ngữ ,có Việt - Hàn)

  http://www.tlnet.com.vn/Translate.aspx (dịch nhiều ngôn ngữ ,có Việt - Hàn)

  http://dictionary1.classic.reference...ate/index.html (Anh - Hàn)

  http://kr.babelfish.yahoo.com/ (Anh - Hàn)

  Theo vnkrol.com
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Các trang web Diễn đàn Date
Tổng hợp 5 trang web Ielts tốt nhất cho các bạn tự luyện tại nhà. Luyện tiếng Anh 28/11/2018
Các tính năng cần có của một trang web . Tư Vấn & Chuyện Trò 13/1/2018
Review các trung tâm-trang web học tiếng Anh hiện nay Luyện tiếng Anh 6/12/2017
Hỏi Các trang web upload file PSD Hỗ trợ thành viên 3/10/2016
SEO là gì ? Tại sao các trang Web lại phải làm SEO ? Thủ thuật Internet 21/7/2016
Các trang web tải tài liệu Thư viện tài liệu 4/10/2013

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP