Các giải pháp lập trình Visual Basic .NET

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bình Phương - Lê Trần Nhật Quỳnh
Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải (11/2006)
Chịu trách nhiệm xuất bản: TS Nguyễn Xuân Thủy
Biên tập: Hồ Nguyễn Thị Thanh Thúy
Chế bản & Sửa bản in: Nguyễn Ngọc Bình Phương

vbnet.gif

Thiết kế bìa: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ngôn ngữ Visual Basic .NET giờ đây đã mở rộng thêm các công cụ lập trình, các khái niệm, và các giao diện lập trình ứng dụng (APIs—Application Programming Interfaces) so với các phiên bản trước. Với Microsoft .NET Framework, mã lệnh Visual Basic có thể hoạt động trong một dịch vụ Windows, một ứng dụng Web, một dịch vụ Web XML, một trình khách Windows, hay một thành phần kết nối từ xa. Nó có thể sử dụng kỹ thuật lập trình đa tiểu trình (multithreading), thao tác trên dữ liệu q.uan hệ và XML, khai thác các dịch vụ COM+, v.v... Với tất cả các chức năng như thế, Visual Basic .NET trở nên khá phức tạp—ngay cả một nhà phát triển giàu kinh nghiệm nhất cũng có thể không khai thác được một tính năng hữu ích nào đó được “chôn vùi” trong thư viện lớp .NET khổng lồ!

Các giải pháp lập trình Visual Basic .NET khảo sát chiều rộng của thư viện lớp .NET và cung cấp giải pháp cụ thể cho các vấn đề thường gặp. Mỗi giải pháp được trình bày theo dạng “vấn đề/giải pháp” một cách ngắn gọn và kèm theo là các ví dụ mẫu.

Các giải pháp lập trình Visual Basic .NET được thiết kế để chia sẻ những kinh nghiệm, những thủ thuật, và những bí mật chưa được công khai, giúp các nhà lập trình làm chủ tất cả các khía cạnh của .NET. Quyển sách này không dùng để thay thế các bài giảng mô tả căn bản về .NET hay giải thích các khái niệm về lập trình nhiều kiểu ứng dụng khác nhau. Thay vào đó, quyển sách này nhắm vào việc lấp các lỗ hổng kiến thức cho những lập trình viên chuyên nghiệp.

Điểm khác biệt của quyển sách này và các quyển sách về .NET khác là tính thực tiễn của nó. Nhiều quyển sách về .NET chỉ trình bày những gì mà nền .NET chứa đựng, mô tả những hạn chế của nó nhưng hiếm khi trình bày cách vượt qua những hạn chế này. Trong khi đó, quyển sách này trình bày mọi thứ mà các nhà phát triển cần có để hoàn tất trọn vẹn công việc của họ, thậm chí nó còn suy rộng đến những vấn đề mà thư viện lớp .NET chưa đề cập đến.

Ở mức lý tưởng, khi bạn gặp các vấn đề khó khăn với Visual Basic .NET, quyển sách này sẽ cung cấp một giải pháp—hay ít nhất nó sẽ gợi cho bạn hướng đi đúng. Ngay cả khi bạn chỉ muốn mở rộng kiến thức của mình về thư viện lớp .NET, Các giải pháp lập trình Visual Basic .NET cũng là một tài liệu rất hữu ích.

Bạn không thể trở nên thành thạo Visual Basic .NET và các lớp trong thư viện lớp .NET nếu chỉ đơn thuần đọc về chúng, bạn phải sử dụng và thử nghiệm chúng bằng cách viết thật nhiều chương trình. Cấu trúc và nội dung của quyển sách này cũng như tính khả thi trong thế giới thực của các giải pháp được đưa ra sẽ cung cấp điểm khởi đầu hoàn hảo, để từ đó làm bàn đạp cho việc thử nghiệm của chính bạn.

Quyển sách này được chia thành 19 chương, mỗi chương tập trung vào một chủ đề cụ thể trong quá trình tạo các giải pháp Visual Basic .NET.

TẬP I
Giá bán: 105,000 đồng
Số trang: 400
Kích thước: 19x27 (cm)
Trọng lượng: 680 (gr)

Chương 1: CHUỖI VÀ BIỂU THỨC CHÍNH QUY
Chương 2: SỐ, NGÀY, VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU KHÁC
Chương 3: MẢNG VÀ TẬP HỢP
Chương 4: ĐỐI TƯỢNG, GIAO DIỆN, VÀ MẪU
Chương 5: FILE VÀ THƯ MỤC
Chương 6: XML
Chương 7: LẬP TRÌNH ĐA TIỂU TRÌNH
Chương 8: LẬP TRÌNH MẠNG
Chương 9: CƠ CHẾ PHẢN CHIẾU
Chương 10: LẬP TRÌNH WINDOWS
Chương 11: ĐIỀU KIỂM WINDOWS
Chương 12: IN VÀ VẼ VỚI GDI+

TẬP II
Giá bán: 98,000 đồng
Số trang: 376
Kích thước: 19x27 (cm)
Trọng lượng: 620 (gr)

Chương 13: DỊCH VỤ WINDOWS
Chương 14: ADO.NET
Chương 15: ỨNG DỤNG WEB ASP.NET
Chương 16: DỊCH VỤ WEB
Chương 17: REMOTING VÀ DỊCH VỤ ENTERPRISE
Chương 18: BẢO MẬT VÀ MẬT MÃ
Chương 19: MỘT SỐ COM INTEROP HỮU ÍCH
Phụ lục A: MỘT SỐ CÔNG CỤ .NET
Phụ lục B: SỰ KHÁC NHAU GIỮA C# VÀ VB.NET

Download:
1: http://www.mediafire.com/?c24wzq4jwnd
2: http://www.mediafire.com/?2nwmnvtznqu
3: http://www.mediafire.com/?2omho5zz4ky
4: http://www.mediafire.com/?jjozhz25zjy
5: http://www.mediafire.com/?gyzdnfg0xjy
 
Top