Các bước đặt quy ước tỉ lệ

catdailoi

Banned
Tham gia
27/7/2020
Bài viết
3
Bước 1 : vẽ 1 hình tròn : đặt hình đó là A và thể lệ bằng 100%
Bước 2: vẽ tiếp 1 hình tròn : đặt nó là 2A với thể lệ bằng 75% A
Bước 3: Vẽ tiếp 1 hình tròn : Đặt nó là 3A với thể lệ bằng 45% A
Bước 4: tiếp tục vẽ thêm 1 hình tròn : đặt nó là 4A với thể lệ bằng 28% A
Bước 5: Kẻ 1 Hình vuông bao phủ hình tròn và chia làm 7 phần. đặt các cạnh nó là B . Lần lượt theo thứ tự là B1 . B2 . B3 . XX’ . B4 . B5 . B6 = 14,28 % Đối với cạnh Dọc và tương tự với cạnh ngang là B8. B7. B8 . B9. YY’. B10. B11 cũng = 14.28% Với 2 Trục XX’ và YY’ Giao nhau tại tâm hình vuông và hinh tròn
Bước 6 kẻ 1 góc từ tâm trục XX’ YY’. Lấy góc XÔY’ chia sang 54 độ ( Cái này em ko nhớ lắm ) đánh dấu 1 điểm và kéo dài đường này ra. Đặt tên nó là C . Tiếp đó lấy điểm Giao của A với C làm tâm. Vẽ tiếp 1 hình tròn = 21% với A và đặt Nó là D
Bước 7 : vẽ 1 hình tròn = 12% A để tạo góc lớn bo của logo. Đặt giữa A và 2A với điểm giao với trục XX’ đặt tên là E
Bước 8 : Vẽ 4 hình tròn bo 4 góc của logo = 5% A giao với b3 và B4 để tạo góc của logo đặt là G
Bước 9 : vẽ 2 hình chữ nhật với hình đầu tiên có chiều ngang = 4A Đặt tên H. hình thứ 2 có chiều ngang = 3A đặt tên là I và cả 2 hình H và I đều cân dọc với tâm đường tròn
Bước 10 : sau khi đã sử dụng xong các phép tính ta tổng lại công thức như sau
Về đường tròn
A = 100%
2A = A x 75%
3A = A x 45%
4A = A x 28%
D = A x 21%
E = A x 12%
G = 5%
 
Top