1. ljnhxjnh180

  ljnhxjnh180 Thành viên mới

  Các bạn giúp tớ với, bài tập phần học thuyết giá trị. hic hic

  Năng suất lao động bình quân trong ngành may mặc là 10 đơn vị quần áo/1người/ngày (1ngày làm 10h giá trị trị tư liệu sản xuất tiêu hao là 10 đôla, giá trị mới tạo ra bình quân trong 1h là 5 đôla).
  doanh nghiệp A áp dụng phương pháp quản lí mới làm tăng lên 1,5 lần.
  a) xác định giá trị xã hội và giá trị cá biệt của 1 đơn vị quần áo.
  b) nếu giá trị sức lao động là 6 đôla/ngày thì với việc tăng năng suất lao động của doanh nghiệp A thì tỷ suất thặng dư sẽ như thế nào so với tỷ suất thặng dư chung của ngành.?:KSV@17::KSV@18:
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP