Hỏi Các bạn giúp tớ với, bài tập phần học thuyết giá trị. hic hic

ljnhxjnh180

Thành viên mới
Tham gia
5/3/2012
Bài viết
1
Năng suất lao động bình quân trong ngành may mặc là 10 đơn vị quần áo/1người/ngày (1ngày làm 10h giá trị trị tư liệu sản xuất tiêu hao là 10 đôla, giá trị mới tạo ra bình quân trong 1h là 5 đôla).
doanh nghiệp A áp dụng phương pháp quản lí mới làm tăng lên 1,5 lần.
a) xác định giá trị xã hội và giá trị cá biệt của 1 đơn vị quần áo.
b) nếu giá trị sức lao động là 6 đôla/ngày thì với việc tăng năng suất lao động của doanh nghiệp A thì tỷ suất thặng dư sẽ như thế nào so với tỷ suất thặng dư chung của ngành.?:KSV@17::KSV@18:
 
Top