Ca dao, tục ngữ, thơ chế

==" Nii quá casio, em theo hăm nổi~~~
Câu trên kia là em hỏi bác Google đóa~~~
 
Quay lại
Top