Bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì ?

thuvientieuchuan

Thành viên
Tham gia
7/2/2023
Bài viết
0
Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường. Nó được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) và được công bố lần đầu tiên vào năm 1996. Nguyên tắc và yêu cầu của ISO 14001 giúp các tổ chức thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình.
Nguyên tắc và yêu cầu của ISO 14001 dựa trên một số nguồn gốc chính, bao gồm:
  1. Các quy định môi trường: ISO 14001 đưa ra các yêu cầu để đáp ứng các quy định, luật pháp và tiêu chuẩn môi trường liên quan của các tổ chức trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới. Điều này bao gồm việc xem xét các yêu cầu pháp lý, quy định về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, quản lý chất thải, v.v.
  2. Quản lý môi trường tốt nhất hiện có: ISO 14001 tích hợp các nguyên tắc và phương pháp quản lý môi trường tốt nhất hiện có, bao gồm các nguyên tắc của Kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Đối phó (Plan-Do-Check-Act - PDCA) và quản lý chuỗi cung ứng, v.v.
  3. Sự tăng cường của ý thức về môi trường: ISO 14001 cũng phản ánh sự tăng cường của ý thức về môi trường trong xã hội, kinh tế và chính trị, và nhu cầu của các bên liên quan, bao gồm khách hàng, cộng đồng địa phương, nhà đầu tư, và các đối tác kinh doanh khác.
  4. Kinh nghiệm từ các tổ chức: ISO 14001 được phát triển dựa trên kinh nghiệm thực tế của các tổ chức, bao gồm các hoạt động của họ trong việc quản lý môi trường, đối mặt với các thách thức môi trường, và đạt được hiệu quả môi trường trong các ngành công nghiệp khác nhau trên toàn cầu.
Tóm lại, ISO 14001 ra đời dựa trên việc tổng hợp các quy định môi

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001 NÀY DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NÀO ?

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 dành cho các tổ chức, bao gồm doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chính phủ, tổ chức giáo dục, tổ chức y tế, tổ chức nghiên cứu, tổ chức văn hóa, tổ chức thể thao, và các tổ chức khác. Nó không giới hạn cho loại hình hoạt động kinh doanh cụ thể nào, mà có thể được áp dụng cho mọi ngành công nghiệp và quy mô của tổ chức.
ISO 14001 đưa ra các yêu cầu để tổ chức thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình. Nó có thể được áp dụng cho các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm sản xuất, dịch vụ, xây dựng, năng lượng, hóa chất, vận chuyển, du lịch, công nghệ thông tin, và nhiều lĩnh vực khác. Điều quan trọng là các tổ chức đang hoạt động có ý định cải thiện hiệu quả môi trường và cam kết tuân thủ các quy định môi trường có thể áp dụng ISO 14001 trong hệ thống quản lý của mình.
ISO 14001 giúp tổ chức nâng cao việc quản lý môi trường, giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên, giảm bỏng rác thải, giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tăng cường tuân thủ pháp luật môi trường, tăng cường hài hòa giữa hoạt động kinh doanh và bảo vệ môi trường, và xây dựng hình ảnh tích cực đối với khách hàng, đối tác kinh doanh và cộng đồng.

HỆ THỐNG AN TOÀN MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001 NÀY CÓ BẮT BUỘC KHÔNG ?

Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 không bắt buộc phải được triển khai cho tất cả các tổ chức. Đây là một tiêu chuẩn tùy chọn và các tổ chức có quyền tự quyết định xem liệu họ muốn triển khai hệ thống quản lý môi trường này hay không, dựa trên mục tiêu, kế hoạch và tài nguyên của riêng họ.
Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 có thể trở thành yêu cầu bắt buộc hoặc được yêu cầu bởi các khách hàng, đối tác kinh doanh hoặc cơ quan chính phủ trong một số trường hợp đặc biệt. Điều này có thể áp dụng đối với các tổ chức hoạt động trong những ngành công nghiệp đặc biệt, như lĩnh vực sản xuất hóa chất, xử lý chất thải nguy hại, khai thác tài nguyên thiên nhiên, hoạt động công nghiệp có tiềm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, hoặc địa phương có quy định nghiêm ngặt về quản lý môi trường.
Ngoài ra, việc triển khai hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cũng có thể là một cách để tổ chức tự nguyện cam kết và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tăng cường hài hòa giữa hoạt động kinh doanh và bảo vệ môi trường, và nâng cao hình ảnh của tổ chức về mặt môi trường và xã hội.

quy trình chứng nhận ISO 14001 này cho doanh nghiệp của bạn !

Quy trình chứng nhận ISO 14001 cho doanh nghiệp của bạn có thể gồm các bước chính sau đây:
  1. Định nghĩa mục tiêu và phạm vi: Doanh nghiệp của bạn cần xác định mục tiêu của mình khi triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, và định nghĩa phạm vi của dự án chứng nhận.
  2. Tiến hành đánh giá lỗ hổng: Đánh giá lỗ hổng giữa thực tiễn hiện tại của doanh nghiệp và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Đây là giai đoạn để xác định những điểm yếu và điểm mạnh của hệ thống quản lý môi trường hiện tại của doanh nghiệp.
  3. Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý môi trường: Dựa trên kết quả đánh giá lỗ hổng, doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Đây là quá trình thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, bao gồm việc thiết lập chính sách, quy trình, tài liệu, và cải thiện liên tục.
  4. Tiến hành đánh giá nội bộ: Doanh nghiệp cần tự đánh giá hệ thống quản lý môi trường đã triển khai, đảm bảo rằng nó đáp ứng đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.
  5. Kiểm tra bên ngoài: Sau khi hoàn thành triển khai hệ thống quản lý môi trường, doanh nghiệp cần mời một tổ chức chứng nhận độc lập đến kiểm tra hệ thống của doanh nghiệp và cấp chứng nhận nếu đạt yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.
  6. Nâng cấp và duy trì: Sau khi đạt chứng nhận, doanh nghiệp cần duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý môi trường theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001, cũng như chuẩn bị cho các kiểm tra định kỳ của tổ chức chứng nhận.

SPS CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó SPS có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn.
- Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- EmaiL: sales@sps.org.vn
- Hotline: 0969.555.610
- website: https://sps.org.vn/gioi-thieu.html
- Maps: https://goo.gl/maps/1vBeG6HCYtAGuvNq8
 
Quay lại
Top