Bộ Skin của Windows Media Center trong Windows Vista

Trong chuyên mục 'Phần mềm hữu ích' đăng bởi Newsun, 13/2/2009. — 2.952 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Bộ Skin của Windows Media Center trong Windows Vista

  Bộ Skin được thiết kế dành cho chương trình Windows Media Center trong Windows Vista Premium hoặc Ultimate. Để cài đặt chỉ việc thay thế file ehres.dll chứa trong thư mục Windows bằng Replacer

  Các skin được tạo bởi Windows Media Center Project và các Link đều là link trực tiếp.

  Mã:
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/vistault.jpg[/IMG] [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=24"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=24[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/vistaflux.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=23"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=23[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/transformers2.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=22"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=22[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/transformers1.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=21"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=21[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/tekken.jpg[/IMG]
   [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=20"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=20[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/simpsons.jpg[/IMG]
   [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=19"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=19[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/reddragon.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=18"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=18[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/petroleum.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=17"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=17[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/lightningstorm.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=16"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=16[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/inferno.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=15"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=15[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/graffiti.jpg[/IMG] 
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=14"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=14[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/energytornado.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=13"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=13[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/deusen.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=12"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=12[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/default.jpg[/IMG]
   [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=11"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=11[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/coldcity.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=10"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=10[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/blkdrgn.jpg[/IMG]
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=1"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=1[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/dim.jpg[/IMG] 
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=2"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=2[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/burgundy.jpg[/IMG] 
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=3"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=3[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/candy.jpg[/IMG] 
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=8"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=8[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/battlestar.jpg[/IMG] 
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=7"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=7[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/aurora.jpg[/IMG] 
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=6"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=6[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/aqua.jpg[/IMG] 
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=5"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=5[/URL]                 
  [IMG]http://www.wmctp.com/graphics/pacificsunset.jpg[/IMG] 
  [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=4"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=4[/URL]
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP