Bộ Skin của Windows Media Center trong Windows Vista

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Bộ Skin được thiết kế dành cho chương trình Windows Media Center trong Windows Vista Premium hoặc Ultimate. Để cài đặt chỉ việc thay thế file ehres.dll chứa trong thư mục Windows bằng Replacer

Các skin được tạo bởi Windows Media Center Project và các Link đều là link trực tiếp.

Mã:
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/vistault.jpg[/IMG] [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=24"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=24[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/vistaflux.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=23"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=23[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/transformers2.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=22"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=22[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/transformers1.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=21"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=21[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/tekken.jpg[/IMG]
 [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=20"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=20[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/simpsons.jpg[/IMG]
 [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=19"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=19[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/reddragon.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=18"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=18[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/petroleum.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=17"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=17[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/lightningstorm.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=16"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=16[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/inferno.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=15"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=15[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/graffiti.jpg[/IMG] 
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=14"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=14[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/energytornado.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=13"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=13[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/deusen.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=12"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=12[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/default.jpg[/IMG]
 [URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=11"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=11[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/coldcity.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=10"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...download_id=10[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/blkdrgn.jpg[/IMG]
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=1"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=1[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/dim.jpg[/IMG] 
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=2"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=2[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/burgundy.jpg[/IMG] 
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=3"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=3[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/candy.jpg[/IMG] 
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=8"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=8[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/battlestar.jpg[/IMG] 
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=7"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=7[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/aurora.jpg[/IMG] 
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=6"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=6[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/aqua.jpg[/IMG] 
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=5"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=5[/URL]                 
[IMG]http://www.wmctp.com/graphics/pacificsunset.jpg[/IMG] 
[URL="http://www.wmctp.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=4"]http://www.wmctp.com/downloads.php?c...&download_id=4[/URL]
 
Top