Bộ GD&ĐT sẽ thanh tra không báo trước thi tốt nghiệp THPT.

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013, quy định nội dung, tổ chức thanh tra thi, công tác tập huấn, chuẩn bị các điều kiện phục vụ thanh tra thi và chế độ báo cáo. Nội dung thanh tra thi bao gồm thanh tra công tác chuẩn bị thi, công tác chấm thi và công tác coi thi.

848272-8516fee1471b00-img.jpg

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển kiểm tra Hội đồng thi tại tỉnh Bắc Ninh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả các HĐCT, HĐChT của Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng). Các Đoàn thanh tra coi thi sẽ tiến hành thanh tra theo hình thức thanh tra không báo trước. Đồng thời, cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đoàn, cán bộ thanh tra của Bộ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh, thành phố việc triển khai công tác thi của Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường; việc thực hiện quy chế thi của các hội đồng in sao đề thi, coi thi, chấm thi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra của Bộ hoạt động độc lập, không làm thay công việc của BCĐ thi, các hội đồng coi thi, chấm thi và thanh tra thi của Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam huy động cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ, TCCN thuộc phạm vi quản lý tham gia đoàn thanh tra thi (nếu thấy cần thiết);

Thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo; Tổ chức thanh tra công tác chuẩn bị thi ở tất cả các HĐCT, in sao đề thi ( thực hiện thanh tra cơ sở in sao đề thi trước khi Hội đồng in sao làm việc); cử 1 cán bộ thanh tra giám sát tại vòng 2 trong thời gian tiến hành in sao đề thi;

Bên cạnh đó, cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại các HĐCT, đảm bảo cứ 7 - 10 phòng thi bố trí 1 cán bộ thanh tra để giám sát việc triển khai nhiệm vụ và thực hiện quy chế của HĐCT. Tổ chức các đoàn thanh tra lưu động để nắm tình hình tổ chức và biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi (chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm thi không an toàn) và thực hiện quy chế của các HĐCT; tổ chức đoàn thanh tra chấm thi; thanh tra phúc khảo.

Hướng dẫn cũng ghi rõ, BCĐ thi Trung ương, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố, Thanh tra giáo dục các cấp tổ chức tiếp nhận thông tin, bảo quản bằng chứng và xử lý các vi phạm. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan quản lý, chỉ đạo kỳ thi được cử tham gia đoàn thanh tra tuyệt đối không được mang và sử dụng các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân trong khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi.
Theo Xaluan
 
Top