Bình chọn cho chòm sao mà bạn yêu thích ^.^

Bạn thích chòm sao nào?

 • Bạch Dương

  Số phiếu: 12 13,5%
 • Kim Ngưu

  Số phiếu: 13 14,6%
 • Song Tử

  Số phiếu: 17 19,1%
 • Cự Giải

  Số phiếu: 11 12,4%
 • Sư Tử

  Số phiếu: 16 18,0%
 • Xử Nữ

  Số phiếu: 19 21,3%
 • Thiên Bình

  Số phiếu: 14 15,7%
 • Bọ Cạp

  Số phiếu: 24 27,0%
 • Nhân Mã

  Số phiếu: 16 18,0%
 • Ma Kết

  Số phiếu: 14 15,7%
 • Bảo Bình

  Số phiếu: 25 28,1%
 • Song Ngư

  Số phiếu: 16 18,0%

 • Số người tham gia
  89
Top