Biến tần Delta giá rẻ nhất Việt Nam

Trong chuyên mục 'Rao Vặt' đăng bởi Deltaautomation, 26/5/2015. — 853 Lượt xem

 1. Deltaautomation

  Deltaautomation Thành viên mới

  Biến tần Delta giá rẻ nhất Việt Nam

  http://data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAwCAMAAAAFHTmPAAAAllBMVEX///8AhtsAhdv1/v8Ag9r5//8hkt7u/f/8///y/v8AgNrp+f/l+P/n9f/i9P7N6fgAfNnj7vp2vezH5Pfc7fpjr+dKlt/q9vwAjt3d8/2Xyu/T6Pgrm+Hy+v612/QAidyEvetCo+R6t+kAedi63/as1PJQp+UomOFSrOaQwexhqueh0PCfy+9IneJ+tehos+iExO6mzPB/DRBmAAAEiklEQVRYhe2Xa3eiMBCGIQYap4qsxIIgBiwXrWV1//+f28kFpBe055R290PftpZCAg8zb2ZSy/pqMcYcZyI1nd7d3d3jt9RcykOtvS9HkBCaYSoZ7o3mLcN6vf7XDGvvnzHM7/+nOKy/yw/akml6d4GYzWcmFd8ehwvFbDbztL6RQUJMX0LMPsJQpGMwSIheKO57EDNvdoOB58HnGZDCMRBtIBTGTEPcYGCHx3wsBscw9CkMxNW5ASEQj8HwFuKul45rU9McbOouxoBoGTpf9r15bebRt20bdiPYUoP0rWn6l4K4MofXFBmo2I7EYMLRQXQ5GZ6QnsCWgiYcjUHnxHlBcY1hK4hisB/PYzHIUsHahTrtMAaHh5UOA2aDjltN22h04RgcefZNGDAbq7Fs2VHocBhvDA3jlLYINqHHcRk0RMcxMMhZ+ebxAEBpw0eG6FgkxcDFkhIFQDan0z4COHwNg+VIivcv8QeKBHZ11EY4RpB8DYNKyPt0GRZp0pTM4ts/h5LjOt0MReyTDObnrQKBQVh6VpA1Au3QeOwEz1/CMKyaUogZiwVVtvCX7EjrV9lgQXy81A1v0ZOT4kci0zjvn9a+dop4+4GlHvuySfC9r/oF8jyEhYDdyzUUU99321aSVj608h95YgNEuPtJl9CTkCPDle8/VjeXWRJR8WwluaqTIPKqObFSUFH0BwWAgFCbm6UrIIRQJfATvAN1JcNOrWx5SR7IkRm+GIH9jUhMdpRkLK1B1knIC2/OOcsIHvZ711kTnlLDgERRvZGqa55EhCiGOM/zjcCBNR5UOLBQdyXk13WGrYAmZbpG0VynPH1Cer+/pVoqhvacZIDd3MgKDIOVhmGI65xEJR6kes1/gIE3AIV1ULw0ao1YYBOl0NtSSQZCsIgsOoalowuwdWFQ1x4IjXQewyc5S35fZ1gCra1E89JVG/5JTS6RNwzEdWWGPMNA60zpwF8yhJJBmZc9ozVEdJNhQah/tv6oMNh019WPXEKJss9A9yUaEw7M+MHWlsQFMcCQ2Dj8KRbkOkO6920o0Ob26zhQtaXqFpVkyK0dvj6UhoEobjLIkLo4RyyKGwzsiA+HIK1046aivVGgN1WQtYHRDLxBiIjrXFSx0nH+PoOz89HDR6u0rzMoH+C4Z5A9C2hlPBmuDFTXuzSDpbLxxCRDb9m8y4DPtv0Vu8XADjIH6MlwiVWQVGVoBQt882JFzKYKKvaCAbdbeDKevGGgrxnkLp1uuHWLodCbJ3+ZWsk28CzGz/ikVU6g29e1T9IM4a/ExVu7wUnWB27EVBxKnkjNJYNdYNeziTjzhG2v+mGyAbN5Wm29cM6LHTYvAnDZ1eE107s0QxbVaBQiSmQgwtWKsE7KsqmVTSVDkCpTR5FbXGeIH2XNJ/glu0TVCHSE6gLqrP5FqP6/awmE5uy3L/sEuIuTr3uCFPYsoe6ilurvyQPFFsgyULcSW8lAhxh4Hbmd5Cu47ymqVaLPwo32VqbefVNY8010GcDZ4TL+mDZR1CSWd9J/B4X8vNEvfvSjH/0P+gswLWhfQYzPEwAAAABJRU5ErkJggg==[​IMG] http://data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAwCAMAAAAFHTmPAAAAllBMVEX///8AhtsAhdv1/v8Ag9r5//8hkt7u/f/8///y/v8AgNrp+f/l+P/n9f/i9P7N6fgAfNnj7vp2vezH5Pfc7fpjr+dKlt/q9vwAjt3d8/2Xyu/T6Pgrm+Hy+v612/QAidyEvetCo+R6t+kAedi63/as1PJQp+UomOFSrOaQwexhqueh0PCfy+9IneJ+tehos+iExO6mzPB/DRBmAAAEiklEQVRYhe2Xa3eiMBCGIQYap4qsxIIgBiwXrWV1//+f28kFpBe055R290PftpZCAg8zb2ZSy/pqMcYcZyI1nd7d3d3jt9RcykOtvS9HkBCaYSoZ7o3mLcN6vf7XDGvvnzHM7/+nOKy/yw/akml6d4GYzWcmFd8ehwvFbDbztL6RQUJMX0LMPsJQpGMwSIheKO57EDNvdoOB58HnGZDCMRBtIBTGTEPcYGCHx3wsBscw9CkMxNW5ASEQj8HwFuKul45rU9McbOouxoBoGTpf9r15bebRt20bdiPYUoP0rWn6l4K4MofXFBmo2I7EYMLRQXQ5GZ6QnsCWgiYcjUHnxHlBcY1hK4hisB/PYzHIUsHahTrtMAaHh5UOA2aDjltN22h04RgcefZNGDAbq7Fs2VHocBhvDA3jlLYINqHHcRk0RMcxMMhZ+ebxAEBpw0eG6FgkxcDFkhIFQDan0z4COHwNg+VIivcv8QeKBHZ11EY4RpB8DYNKyPt0GRZp0pTM4ts/h5LjOt0MReyTDObnrQKBQVh6VpA1Au3QeOwEz1/CMKyaUogZiwVVtvCX7EjrV9lgQXy81A1v0ZOT4kci0zjvn9a+dop4+4GlHvuySfC9r/oF8jyEhYDdyzUUU99321aSVj608h95YgNEuPtJl9CTkCPDle8/VjeXWRJR8WwluaqTIPKqObFSUFH0BwWAgFCbm6UrIIRQJfATvAN1JcNOrWx5SR7IkRm+GIH9jUhMdpRkLK1B1knIC2/OOcsIHvZ711kTnlLDgERRvZGqa55EhCiGOM/zjcCBNR5UOLBQdyXk13WGrYAmZbpG0VynPH1Cer+/pVoqhvacZIDd3MgKDIOVhmGI65xEJR6kes1/gIE3AIV1ULw0ao1YYBOl0NtSSQZCsIgsOoalowuwdWFQ1x4IjXQewyc5S35fZ1gCra1E89JVG/5JTS6RNwzEdWWGPMNA60zpwF8yhJJBmZc9ozVEdJNhQah/tv6oMNh019WPXEKJss9A9yUaEw7M+MHWlsQFMcCQ2Dj8KRbkOkO6920o0Ob26zhQtaXqFpVkyK0dvj6UhoEobjLIkLo4RyyKGwzsiA+HIK1046aivVGgN1WQtYHRDLxBiIjrXFSx0nH+PoOz89HDR6u0rzMoH+C4Z5A9C2hlPBmuDFTXuzSDpbLxxCRDb9m8y4DPtv0Vu8XADjIH6MlwiVWQVGVoBQt882JFzKYKKvaCAbdbeDKevGGgrxnkLp1uuHWLodCbJ3+ZWsk28CzGz/ikVU6g29e1T9IM4a/ExVu7wUnWB27EVBxKnkjNJYNdYNeziTjzhG2v+mGyAbN5Wm29cM6LHTYvAnDZ1eE107s0QxbVaBQiSmQgwtWKsE7KsqmVTSVDkCpTR5FbXGeIH2XNJ/glu0TVCHSE6gLqrP5FqP6/awmE5uy3L/sEuIuTr3uCFPYsoe6ilurvyQPFFsgyULcSW8lAhxh4Hbmd5Cu47ymqVaLPwo32VqbefVNY8010GcDZ4TL+mDZR1CSWd9J/B4X8vNEvfvSjH/0P+gswLWhfQYzPEwAAAABJRU5ErkJggg== Với 14 năm qua phân phối, sửa chữa , bảo hành thiết bị duy nhất sản phẩm Delta tại thị trường Việt Nam. Tự hào là nhà phân phối uy tín với chế độ bảo hành tốt nhất, sẵn sàng cung cung cấp với số lượng lớn, khắc phục sự cố thiết bị nhanh nhất cho quý công ty.
  Cam kết của nhà phân phối
  + Sản phẩm chính hãng
  + Giá rẻ nhất Việt nam
  + Bảo hành tốt nhất

  Website: http://www.bientan24s.com/
  Các sản phẩm gồm có:
  Biến tần Delta: http://www.bientan24s.com/home/bien-tan-delta
  [​IMG]
  AC Servo: http://www.bientan24s.com/home/servo-delta
  [​IMG]
  Màn hinh Delta:http://www.bientan24s.com/home/man-hinh-hmi-delta
  [​IMG]
  Bộ lập trinh PLC Deta: http://www.bientan24s.com/home/bo-lap-trinh-plc-delta
  [​IMG]
  Liên hệ: KS Thắng
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP