Biến tần Delta giá rẻ nhất Việt Nam

Deltaautomation

Thành viên mới
Tham gia
28/3/2015
Bài viết
0
http://data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAwCAMAAAAFHTmPAAAAllBMVEX///8AhtsAhdv1/v8Ag9r5//8hkt7u/f/8///y/v8AgNrp+f/l+P/n9f/i9P7N6fgAfNnj7vp2vezH5Pfc7fpjr+dKlt/q9vwAjt3d8/2Xyu/T6Pgrm+Hy+v612/QAidyEvetCo+R6t+kAedi63/as1PJQp+UomOFSrOaQwexhqueh0PCfy+9IneJ+tehos+iExO6mzPB/DRBmAAAEiklEQVRYhe2Xa3eiMBCGIQYap4qsxIIgBiwXrWV1//+f28kFpBe055R290PftpZCAg8zb2ZSy/pqMcYcZyI1nd7d3d3jt9RcykOtvS9HkBCaYSoZ7o3mLcN6vf7XDGvvnzHM7/+nOKy/yw/akml6d4GYzWcmFd8ehwvFbDbztL6RQUJMX0LMPsJQpGMwSIheKO57EDNvdoOB58HnGZDCMRBtIBTGTEPcYGCHx3wsBscw9CkMxNW5ASEQj8HwFuKul45rU9McbOouxoBoGTpf9r15bebRt20bdiPYUoP0rWn6l4K4MofXFBmo2I7EYMLRQXQ5GZ6QnsCWgiYcjUHnxHlBcY1hK4hisB/PYzHIUsHahTrtMAaHh5UOA2aDjltN22h04RgcefZNGDAbq7Fs2VHocBhvDA3jlLYINqHHcRk0RMcxMMhZ+ebxAEBpw0eG6FgkxcDFkhIFQDan0z4COHwNg+VIivcv8QeKBHZ11EY4RpB8DYNKyPt0GRZp0pTM4ts/h5LjOt0MReyTDObnrQKBQVh6VpA1Au3QeOwEz1/CMKyaUogZiwVVtvCX7EjrV9lgQXy81A1v0ZOT4kci0zjvn9a+dop4+4GlHvuySfC9r/oF8jyEhYDdyzUUU99321aSVj608h95YgNEuPtJl9CTkCPDle8/VjeXWRJR8WwluaqTIPKqObFSUFH0BwWAgFCbm6UrIIRQJfATvAN1JcNOrWx5SR7IkRm+GIH9jUhMdpRkLK1B1knIC2/OOcsIHvZ711kTnlLDgERRvZGqa55EhCiGOM/zjcCBNR5UOLBQdyXk13WGrYAmZbpG0VynPH1Cer+/pVoqhvacZIDd3MgKDIOVhmGI65xEJR6kes1/gIE3AIV1ULw0ao1YYBOl0NtSSQZCsIgsOoalowuwdWFQ1x4IjXQewyc5S35fZ1gCra1E89JVG/5JTS6RNwzEdWWGPMNA60zpwF8yhJJBmZc9ozVEdJNhQah/tv6oMNh019WPXEKJss9A9yUaEw7M+MHWlsQFMcCQ2Dj8KRbkOkO6920o0Ob26zhQtaXqFpVkyK0dvj6UhoEobjLIkLo4RyyKGwzsiA+HIK1046aivVGgN1WQtYHRDLxBiIjrXFSx0nH+PoOz89HDR6u0rzMoH+C4Z5A9C2hlPBmuDFTXuzSDpbLxxCRDb9m8y4DPtv0Vu8XADjIH6MlwiVWQVGVoBQt882JFzKYKKvaCAbdbeDKevGGgrxnkLp1uuHWLodCbJ3+ZWsk28CzGz/ikVU6g29e1T9IM4a/ExVu7wUnWB27EVBxKnkjNJYNdYNeziTjzhG2v+mGyAbN5Wm29cM6LHTYvAnDZ1eE107s0QxbVaBQiSmQgwtWKsE7KsqmVTSVDkCpTR5FbXGeIH2XNJ/glu0TVCHSE6gLqrP5FqP6/awmE5uy3L/sEuIuTr3uCFPYsoe6ilurvyQPFFsgyULcSW8lAhxh4Hbmd5Cu47ymqVaLPwo32VqbefVNY8010GcDZ4TL+mDZR1CSWd9J/B4X8vNEvfvSjH/0P+gswLWhfQYzPEwAAAABJRU5ErkJggg==
index_delta_logo.gif
http://data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAwCAMAAAAFHTmPAAAAllBMVEX///8AhtsAhdv1/v8Ag9r5//8hkt7u/f/8///y/v8AgNrp+f/l+P/n9f/i9P7N6fgAfNnj7vp2vezH5Pfc7fpjr+dKlt/q9vwAjt3d8/2Xyu/T6Pgrm+Hy+v612/QAidyEvetCo+R6t+kAedi63/as1PJQp+UomOFSrOaQwexhqueh0PCfy+9IneJ+tehos+iExO6mzPB/DRBmAAAEiklEQVRYhe2Xa3eiMBCGIQYap4qsxIIgBiwXrWV1//+f28kFpBe055R290PftpZCAg8zb2ZSy/pqMcYcZyI1nd7d3d3jt9RcykOtvS9HkBCaYSoZ7o3mLcN6vf7XDGvvnzHM7/+nOKy/yw/akml6d4GYzWcmFd8ehwvFbDbztL6RQUJMX0LMPsJQpGMwSIheKO57EDNvdoOB58HnGZDCMRBtIBTGTEPcYGCHx3wsBscw9CkMxNW5ASEQj8HwFuKul45rU9McbOouxoBoGTpf9r15bebRt20bdiPYUoP0rWn6l4K4MofXFBmo2I7EYMLRQXQ5GZ6QnsCWgiYcjUHnxHlBcY1hK4hisB/PYzHIUsHahTrtMAaHh5UOA2aDjltN22h04RgcefZNGDAbq7Fs2VHocBhvDA3jlLYINqHHcRk0RMcxMMhZ+ebxAEBpw0eG6FgkxcDFkhIFQDan0z4COHwNg+VIivcv8QeKBHZ11EY4RpB8DYNKyPt0GRZp0pTM4ts/h5LjOt0MReyTDObnrQKBQVh6VpA1Au3QeOwEz1/CMKyaUogZiwVVtvCX7EjrV9lgQXy81A1v0ZOT4kci0zjvn9a+dop4+4GlHvuySfC9r/oF8jyEhYDdyzUUU99321aSVj608h95YgNEuPtJl9CTkCPDle8/VjeXWRJR8WwluaqTIPKqObFSUFH0BwWAgFCbm6UrIIRQJfATvAN1JcNOrWx5SR7IkRm+GIH9jUhMdpRkLK1B1knIC2/OOcsIHvZ711kTnlLDgERRvZGqa55EhCiGOM/zjcCBNR5UOLBQdyXk13WGrYAmZbpG0VynPH1Cer+/pVoqhvacZIDd3MgKDIOVhmGI65xEJR6kes1/gIE3AIV1ULw0ao1YYBOl0NtSSQZCsIgsOoalowuwdWFQ1x4IjXQewyc5S35fZ1gCra1E89JVG/5JTS6RNwzEdWWGPMNA60zpwF8yhJJBmZc9ozVEdJNhQah/tv6oMNh019WPXEKJss9A9yUaEw7M+MHWlsQFMcCQ2Dj8KRbkOkO6920o0Ob26zhQtaXqFpVkyK0dvj6UhoEobjLIkLo4RyyKGwzsiA+HIK1046aivVGgN1WQtYHRDLxBiIjrXFSx0nH+PoOz89HDR6u0rzMoH+C4Z5A9C2hlPBmuDFTXuzSDpbLxxCRDb9m8y4DPtv0Vu8XADjIH6MlwiVWQVGVoBQt882JFzKYKKvaCAbdbeDKevGGgrxnkLp1uuHWLodCbJ3+ZWsk28CzGz/ikVU6g29e1T9IM4a/ExVu7wUnWB27EVBxKnkjNJYNdYNeziTjzhG2v+mGyAbN5Wm29cM6LHTYvAnDZ1eE107s0QxbVaBQiSmQgwtWKsE7KsqmVTSVDkCpTR5FbXGeIH2XNJ/glu0TVCHSE6gLqrP5FqP6/awmE5uy3L/sEuIuTr3uCFPYsoe6ilurvyQPFFsgyULcSW8lAhxh4Hbmd5Cu47ymqVaLPwo32VqbefVNY8010GcDZ4TL+mDZR1CSWd9J/B4X8vNEvfvSjH/0P+gswLWhfQYzPEwAAAABJRU5ErkJggg== Với 14 năm qua phân phối, sửa chữa , bảo hành thiết bị duy nhất sản phẩm Delta tại thị trường Việt Nam. Tự hào là nhà phân phối uy tín với chế độ bảo hành tốt nhất, sẵn sàng cung cung cấp với số lượng lớn, khắc phục sự cố thiết bị nhanh nhất cho quý công ty.
Cam kết của nhà phân phối
+ Sản phẩm chính hãng
+ Giá rẻ nhất Việt nam
+ Bảo hành tốt nhất

Website: http://www.bientan24s.com/
Các sản phẩm gồm có:
Biến tần Delta: http://www.bientan24s.com/home/bien-tan-delta
cata.png

AC Servo: http://www.bientan24s.com/home/servo-delta
delta_asda2.JPG

Màn hinh Delta:http://www.bientan24s.com/home/man-hinh-hmi-delta
DOP-B03E211_M.JPG

Bộ lập trinh PLC Deta: http://www.bientan24s.com/home/bo-lap-trinh-plc-delta
es.jpg

Liên hệ: KS Thắng
 
Top