Ảnh Biếm hoạ vui !!!

Ảnh tổng hợp

kuzumi

Smile ^^
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
1.551
1332239771-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-31.jpg


1332131221-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-13.jpg


1332131221-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-14.jpg


1332131221-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-17.jpg


1332130984-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-5.jpg


1332130984-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-9.jpg


1332130984-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-10.jpg


1332131487-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-22.jpg


1332131487-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-23.jpg


1332131487-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-25.jpg


1332131487-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-28.jpg


1332131487-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-30.jpg


1332239771-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-39.jpg


1332239771-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-40.jpg


1332320438-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-48.jpg


1332320438-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-50.jpg


1332387832-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-51.jpg


1332387832-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-53.jpg


1332387832-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-55.jpg


1332387832-biem-hoa-hoi-quan-cuoi-57.jpg


 

Lan Thanh

Rất mến Trương Đại Dũng
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/1/2011
Bài viết
12.644
Vui hen! Giống như Tuổi Trẻ Cười ha. Nhưng nếu bạn có viết thêm bình loạn cho mỗi bức hình thì hay quá!
 
Top