mik đúng là rất lười đọc sách nhưng sách về vũ trụ thì đọc cả ngày ko chán:KSV@05:
 
Thủy Bình: giỏi giả bộ. Chuẩn luôn ngày xưa cũng quen 1 anh cung bảo bình giả bộ thì nhất không ai bằng :KSV@17:
 
Quay lại
Top