Bảo vệ Ngày & Đêm với phong trào xây dựng Doanh nghiệp văn hóa

Vipweb51

Thành viên mới
Tham gia
4/7/2016
Bài viết
2
Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Việc triển khai doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng là một trong những phong trào thi đua thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

kiem-tra-don-v-van-hoa-1.jpg


Công tác kiểm tra xây dựng đời sống văn hóa ở Công ty bảo vệ Ngày & Đêm

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm chú trọng thực hiện và đã đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ bao ve, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tốt đẹp.

kiem-tra-don-vi-van-hoa-2.jpg


Đoàn công tác xây dựng đời sống văn hóa quận Tân Bình làm việc với Công ty bảo vệ Ngày & Đêm

Các tổ chức chính trị đoàn thể như Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã huy động cán bộ nhân viên tích cực tham gia phong trào, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên về sự cần thiết cũng như lợi ích thiết thực của phong trào thông qua các chương trình cụ thể như: Xây dựng hình ảnh “Người vệ sỹ đẹp và thân thiện”, tác ngôn phong lịch sự, giao tiếp văn hóa nơi làm việc, thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh sạch đẹp…dịch vụ bảo vệ tphcm Với cách làm đó, đến nay phong trào xây dựng doanh nghiệp văn hóa đã trở thành một trong các phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ nhân viên tham gia và tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của đơn vị.

Việc triển khai đồng bộ, mạnh mẽ đã đưa phong trào phát triển, góp phần tích cực vào thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao tại các Phòng, Đội bảo vệ, tạo được không khí vui tươi phấn khởi trong đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên và tổ chức Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh. Đây không chỉ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, đội bảo vệ và điều quan tâm đặc biệt của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc mà còn sự tham gia tích cực của tập thể cán bộ nhân viên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm, dich vu bao ve tphcm cùng chung tay xây dựng đơn vị văn hóa, tạo môi trường làm việc văn minh lịch sự, xây dựng thương hiệu Bảo vệ Ngày & Đêm ngày càng vững mạnh.
 
Top