Bão Haiyan di chuyển ra Bắc Bộ sang Trung Quốc

Top