1. xetaiban01

  xetaiban01 Banned

  bán trả góp xe tải JAC 1T25 ,1T5 ,1T9 ,2T ,2T5 ,3T ,3T5 ,4T5 xe tải JAC MOTOR giá bán cạnh tranh nhấ

  :KSV@06: :KSV@06: :KSV@06: CÔNG TY BÁN XE TẢI JAC TẠI SÀI GÒN
  ĐẠI LÝ XE TẢI PHÚ MẪN
  138 QL 1A - KP4 - Tam Bình - Thủ Đức - HCM
  [COLOR=#4d4d4d][FONT=arial][B][FONT=Arial][B][B][SIZE=4][B][B][COLOR=#0000ff][FONT=arial][B][FONT=Arial][COLOR=#ff0000]JAC 1T25 - HFC1025KZ (D1790)[/COLOR][/FONT][/B][/FONT][/COLOR][/B][/B][/SIZE][/B][/B][/FONT][/B][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#dd5300][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_fyt1370234100.jpg[/IMG][/COLOR][COLOR=#dd5300][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_uif1366556936.jpg[/IMG][/COLOR]

  [B][B][B][COLOR=#0000ff]TẢI TRỌNG : 1T25[/COLOR][/B][/B][/B]

  [SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]TỔNG TẢI TRỌNG : 3745KG[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]

  [B][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B]KÍNH THƯỚC TỔNG THỂ : [B]5.691 x 1.868 x 2.170 mm (dài x rộng x cao)[/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]KÍCH THƯỚC THÙNG: 3.950 x 1.770 x 400 mm (dài x rộng x cao)[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]DUNG TÍCH XY LANH : 3.707 cm3[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000]JAC 1t5 - HFC[/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#ff0000][URL='http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_ukp1366557376.jpg'][COLOR=#dd5300][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_ukp1366557376.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][URL='http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_kmv1366557340.jpg'][COLOR=#dd5300][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_kmv1366557340.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Trọng tải : 1t5[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Tổng trọng tải : 3,945 kg[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B]Kích thước tổng thể :[B] 5450 x 1695 x 2210 mm (dài x rộng x cao)[/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Kích thước thùng : 3630 x 1810 x 370 mm (dài x rộng x cao)[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Dung tích xy lanh : 2.771 cm3[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]
  [FONT=arial][B][FONT=Arial][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000]Trọng tải : 1t95[/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]
  [FONT=arial][B][FONT=Arial][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000][URL='http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_ygz1366276303.jpg'][COLOR=#dd5300][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_ygz1366276303.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][URL='http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_gpl1366276296.jpg'][COLOR=#dd5300][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_gpl1366276296.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Tổng trọng tải: 4445kg[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Kích thước tổng thể : 5710 x 1860 x 2170mm(dài x rộng x cao)[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Kích thước thùng : 3950 x 1770 x 400mm(dài x rộng x cao)[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Dung tích xy lanh : 3707 cm3[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B]JAC 2T15 -TRA1041K (D830)[/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]
  [FONT=arial][B][FONT=Arial][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000]JAC 2T5 - TRA1044K (D3850)[/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]
  [FONT=arial][B][FONT=Arial][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000][URL='http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_ods1366091239.jpg'][COLOR=#dd5300][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_ods1366091239.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][URL='http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_yot1365755761.jpg'][COLOR=#dd5300][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/10/medium_yot1365755761.jpg[/IMG][/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]
  [FONT=arial][B][FONT=Arial][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Trọng tải : 2t5[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/B][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Tổng trọng tải : 5075 kg[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B]Kích thước tổng thể: 5950 x 1880 x 2190 [B]mm (dài x rộng x cao)[/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]Kích thước thùng:4170 x 1770 x 400mm (dài x rộng x cao)[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  [B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B]Dung tích xy lanh : [B]2.540 cm3[/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B]

  mọi thông tin giá bán khuyên mãi hãy liên hệ trực tiếp :
  [COLOR=#0000ff][COLOR=#ff0000]Tel : 0979 750864 ANH TOÀN[/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#0000ff]đến với trúng tôi quý khách yên tâm về giá bán[/COLOR]
  [COLOR=#0000ff]uy tín về chất lượng xe ![/COLOR]
  Tel : 0979 750 864

   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP