Bạn sinh ra để làm gì? Câu trả lời trong bài báo cáo sinh trắc vân tay

Alex Bống

Banned
Tham gia
22/12/2016
Bài viết
0
Các nhà khoa học đã có phát hiện rất giá trị khi thấy sự liên quan mật thiết giữa não bộ và vân tay của 10 đầu ngón tay. Mối liên hệ này là một quy luật rất phức tạp, các vây tay này chính là một bản đồ mô phỏng lại cấu trúc sự phân bổ của các thùy não và 2 bán cầu não.
Ai cũng biết được rằng não bộ của con người gồm 2 bán cầu trái và bán cầu phải. Mỗi bán cầu có chức năng điều phối, điều khiển hoạt động của 2 nửa cơ thể. Có mối liên hệ ngược khi bán cầu trái lại chịu trách nhiệm xử lý thông tin và điều khiển nửa cơ thể bên phải. Trong khi đó bán cầu não phải lại chịu trách nhiệm xử lý thông tin và điều khiển nửa cơ thể bên trái.
Não bộ có cấu trúc gồm 5 thùy khác nhau bao gồm: Thùy Đỉnh, Thùy Trán, Thùy Chẩm, Thùy Trước Trán và Thùy Thái Dương. Nhiệm vụ của mỗi thùy là khác nhau với sự thể hiện chức năng khác nhau trong não bộ. Trung tâm điều khiển não bộ hoàn toàn dựa trên 5 thùy này.
Qua hơn 7000 công trình nghiên cứu đã cho ra kết quả rất thú vị khi các tế bào thân kinh của não có sự liên kết và tương quan chặt chẽ với lớp trung bì nằm giữa bề mặt vân tay lớp hạ bì nằm bên trong.
Nhân ra được mỗi liên hệ chéo giữa 2 phần cơ thể với 2 bán cầu não này, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, 10 vân tay trên các đầu ngón tay chính là mật mã để giải mã các bí mật từng phần của não bộ.
Mối tương quan giữa 10 đầu ngón tay với cấu trúc từng phần của não bộ như sau:
dau-van-tay.png

Dấu vân tay trên tay phải
- Ngón cái: tương quan với vùng trước trán bên trái thể hiện khả năng tổ chức quản lý.
- Ngón trỏ: tương quan với vùng trán bên trái thể hiện khả năng suy luận logic.
- Ngón giữa: tương quan tới vùng đỉnh bên trái thể hiện khả năng vận động tinh.
- Ngón nhẫn: tương quan với vùng thái dương bên trái thể hiện khả năng về ngôn ngữ.
- Ngón út: tương quan với vùng chẩm bên trái thể hiện khả năng quan sát, đọc, hình ảnh 2D, đen trắng.
Dấu vân tay trên tay trái
- Ngón cái: tương quan với vùng trước trán bên phải thể hiện khả năng lãnh đạo.
- Ngón trỏ: tương quan vùng trán bên phải thể hiệni khả năng tưởng tượng.
- Ngón giữa: tương quan với vùng đỉnh bên phải thể hiện khả năng vận động thô.
- Ngón nhẫn: tương quan với vùng thái dương bên phải thể hiện khả năng cảm nhận tiếng ồn, giai điệu trầm bổng, âm thanh réo rắt.
- Ngón út: tương quan với vùng chẩm bên phải thể hiện khả năng cảm nhận hình ảnh 3D, cảm nhận cái đẹp và màu sắc

Với báo cáo phân tích sinh trắc vân tay V-talents có thể cho bạn sự thống kê, đo lường từng chỉ số rất cụ thể và chính xác tới 95%. Các sự liên kết này đều được thể hiện bằng các con số rất thực tế và tiện so sánh. Nhờ đó bạn có thể dễ dàng khám phá bản thân qua các vân tay trên 10 đầu ngón tay dễ dàng.
 
Top