Bài thơ có nhiều cách đọc

Trong chuyên mục 'Vườn thơ' đăng bởi Ông yêu Em, 17/10/2010. — 3.710 Lượt xem

 1. Ông yêu Em

  Ông yêu Em Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Bài thơ có nhiều cách đọc

  Ang !
  Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt,
  Gió mưa sầu rũ, phiếm rơi đàn !
  Gương hờn tủi phận, vùi son phấn,
  Luợc trách buồn duyên, lỡ đá vàng !
  Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,
  Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !

  Cách 2.- Đọc Ngược :
  Trang đài rụng liễu xót lòng thương.
  Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !
  Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,
  Phấn son vùi phận, tủi hờn gương !
  Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió,
  Nguyệt khuất mây mờ, lạnh khói sương !
  Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.
  Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương !

  Cách 3.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Lệ thảm khóc hồn oan
  Đời xuân mộng dở dang
  Lạnh mờ mây khuất nguyệt
  Sầu rũ phiếm rơi đàn
  Tủi phận vùi son phấn
  Buồn duyên lỡ đá vàng
  Đắm chìm thân mệnh bạc
  Xót liễu rụng đài trang

  Cách 4.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Rụng liễu xót lòng thương
  Thân chìm đắm sắc hương
  Lỡ duyên buồn trách lược
  Vùi phận tủi hờn gương
  Phiếm rũ sầu mưa gió
  Mây mờ lạnh khói sương
  Mộng xuân đời rữa nát
  Khóc thảm lệ tình vương

  Cách 5 .- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Thảm khóc hồn oan
  Xuân mộng dở dang
  Mờ mây khuất nguyệt
  Rũ phiếm rơi đàn
  Phận vùi son phấn
  Duyên lỡ đá vàng
  Chìm thân mệnh bạc
  Liễu rụng đài trang

  Cách 6.- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Liễu xót lòng thương
  Chìm đắm sắc hương
  Duyên buồn trách lược
  Phận tủi hờn gương
  Rũ sầu mưa gió
  Mờ lạnh khói sương
  Xuân đời rữa nát
  Thảm lệ tình vương

  Cách 7 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Vương tình lệ thảm,
  Nát rữa đời xuân
  Sương khói lạnh mờ,
  Gió mưa sầu rũ
  Gương hờn tủi phận,
  Lược trách buồn duyên
  Hương sắc đắm chìm
  Thương lòng xót liễu

  Cách 8 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Trang đài rụng liễu
  Bạc mệnh thân chìm
  Vàng đá lỡ duyên
  Phấn son vùi phận
  Đàn rơi phiếm rũ
  Nguyệt khuất mây mờ
  Dang dỡ mộng xuân
  Oan hồn khóc thảm

  Cách 9 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài đọc Xuôi, nhưng đọc từ dưới lên :
  Thương lòng xót liễu
  Hương sắc đắm chìm
  Luợc trách buồn duyên
  Gương hờn tủi phận
  Gió mưa sầu rũ
  Sương khói lạnh mờ
  Nát rữa đời xuân
  Vương tình lệ thảm

  Cách 10.- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược, nhưng đọc từ dưới lên :
  Oan hồn khóc thảm
  Dang dở mộng xuân
  Nguyệt khuất mây mờ
  Đàn rơi phiếm rũ
  Phấn son vùi phận
  Vàng đá lỡ duyên
  Bạc mệnh thân chìm
  Trang đài rụng liễu

  Cách 11 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Khóc hồn oan
  Mộng dở dang
  Mây khuất nguyệt
  Phiếm rơi đàn
  Vùi son phấn
  Lỡ đá vàng
  Thân mệnh bạc
  Rụng đài trang

  Cách 12 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Xót lòng thương
  Đắm sắc hương
  Buồn trách lược
  Tủi hờn gương
  Sầu mưa gió
  Lạnh khói sương
  Đời rữa nát
  Lệ tình vương

  Cách 13 .- Đọc xuôi như thơ tự do :
  Vương tình…
  Lệ thảm…
  Khóc hồn oan !
  Nát rữa…
  Đời xuân…
  Mộng dở dang !
  Sương khói…
  Lạnh mờ…
  Mây khuất nguyệt !
  Gió mưa…
  Sầu rũ…
  Phiếm rơi đàn !

  * * *
  Gương hờn…
  Tủi phận…
  Vùi son phấn !
  Lược trách…
  Buồn duyên…
  Lỡ đá vàng !
  Hương sắc…
  Đắm chìm…
  Thân mệnh bạc !
  Thương lòng…
  Xót liễu…
  Rụng đài trang !

  Cách 14.- Đọc ngược như thơ tự do :
  Trang đài...
  Rụng liễu...
  Xót lòng thương !
  Bạc mệnh...
  Thân chìm...
  Đắm sắc hương !
  Vàng đá...
  Lỡ duyên...
  Buồn trách lược !
  Phấn son...
  Vùi phận...
  Tủi hờn gương !
  * * *
  Đàn rơi...
  Phiếm rũ...
  Sầu mưa gió...
  Nguyệt khuất...
  Mây mờ...
  Lạnh khói sương !
  Dang dở...
  Mộng xuân...
  Đời rữa nát !
  Oan hồn....
  Khóc thảm...
  Lệ tình vương !


  lấy từ http://www.vuontinhnhan.net
   


  dgoanh, ko có, vesau1 bạn khác thích điều này.


 2. Ông yêu Em

  Ông yêu Em Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  3/5/2010
  Bài viết:
  210
  Lượt thích:
  191
  Kinh nghiệm:
  43
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Lâm Nghiệp
  Nút edit đâu ùi ?
  mún sửa lại
  Thương tiếc - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

  Cách 1.- Đọc Xuôi :
  Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan.
  Nát rữa đời xuân, mộng dở dang !
  Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt,
  Gió mưa sầu rũ, phiếm rơi đàn !
  Gương hờn tủi phận, vùi son phấn,
  Luợc trách buồn duyên, lỡ đá vàng !
  Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,
  Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !

  Cách 2.- Đọc Ngược :
  Trang đài rụng liễu xót lòng thương.
  Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !
  Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,
  Phấn son vùi phận, tủi hờn gương !
  Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió,
  Nguyệt khuất mây mờ, lạnh khói sương !
  Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.
  Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương !

  Cách 3.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Lệ thảm khóc hồn oan
  Đời xuân mộng dở dang
  Lạnh mờ mây khuất nguyệt
  Sầu rũ phiếm rơi đàn
  Tủi phận vùi son phấn
  Buồn duyên lỡ đá vàng
  Đắm chìm thân mệnh bạc
  Xót liễu rụng đài trang

  Cách 4.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Rụng liễu xót lòng thương
  Thân chìm đắm sắc hương
  Lỡ duyên buồn trách lược
  Vùi phận tủi hờn gương
  Phiếm rũ sầu mưa gió
  Mây mờ lạnh khói sương
  Mộng xuân đời rữa nát
  Khóc thảm lệ tình vương

  Cách 5 .- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Thảm khóc hồn oan
  Xuân mộng dở dang
  Mờ mây khuất nguyệt
  Rũ phiếm rơi đàn
  Phận vùi son phấn
  Duyên lỡ đá vàng
  Chìm thân mệnh bạc
  Liễu rụng đài trang

  Cách 6.- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Liễu xót lòng thương
  Chìm đắm sắc hương
  Duyên buồn trách lược
  Phận tủi hờn gương
  Rũ sầu mưa gió
  Mờ lạnh khói sương
  Xuân đời rữa nát
  Thảm lệ tình vương

  Cách 7 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Vương tình lệ thảm,
  Nát rữa đời xuân
  Sương khói lạnh mờ,
  Gió mưa sầu rũ
  Gương hờn tủi phận,
  Lược trách buồn duyên
  Hương sắc đắm chìm
  Thương lòng xót liễu

  Cách 8 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Trang đài rụng liễu
  Bạc mệnh thân chìm
  Vàng đá lỡ duyên
  Phấn son vùi phận
  Đàn rơi phiếm rũ
  Nguyệt khuất mây mờ
  Dang dỡ mộng xuân
  Oan hồn khóc thảm

  Cách 9 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài đọc Xuôi, nhưng đọc từ dưới lên :
  Thương lòng xót liễu
  Hương sắc đắm chìm
  Luợc trách buồn duyên
  Gương hờn tủi phận
  Gió mưa sầu rũ
  Sương khói lạnh mờ
  Nát rữa đời xuân
  Vương tình lệ thảm

  Cách 10.- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược, nhưng đọc từ dưới lên :
  Oan hồn khóc thảm
  Dang dở mộng xuân
  Nguyệt khuất mây mờ
  Đàn rơi phiếm rũ
  Phấn son vùi phận
  Vàng đá lỡ duyên
  Bạc mệnh thân chìm
  Trang đài rụng liễu

  Cách 11 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
  Khóc hồn oan
  Mộng dở dang
  Mây khuất nguyệt
  Phiếm rơi đàn
  Vùi son phấn
  Lỡ đá vàng
  Thân mệnh bạc
  Rụng đài trang

  Cách 12 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
  Xót lòng thương
  Đắm sắc hương
  Buồn trách lược
  Tủi hờn gương
  Sầu mưa gió
  Lạnh khói sương
  Đời rữa nát
  Lệ tình vương

  Cách 13 .- Đọc xuôi như thơ tự do :
  Vương tình…
  Lệ thảm…
  Khóc hồn oan !
  Nát rữa…
  Đời xuân…
  Mộng dở dang !
  Sương khói…
  Lạnh mờ…
  Mây khuất nguyệt !
  Gió mưa…
  Sầu rũ…
  Phiếm rơi đàn !

  * * *
  Gương hờn…
  Tủi phận…
  Vùi son phấn !
  Lược trách…
  Buồn duyên…
  Lỡ đá vàng !
  Hương sắc…
  Đắm chìm…
  Thân mệnh bạc !
  Thương lòng…
  Xót liễu…
  Rụng đài trang !

  Cách 14.- Đọc ngược như thơ tự do :
  Trang đài...
  Rụng liễu...
  Xót lòng thương !
  Bạc mệnh...
  Thân chìm...
  Đắm sắc hương !
  Vàng đá...
  Lỡ duyên...
  Buồn trách lược !
  Phấn son...
  Vùi phận...
  Tủi hờn gương !
  * * *
  Đàn rơi...
  Phiếm rũ...
  Sầu mưa gió...
  Nguyệt khuất...
  Mây mờ...
  Lạnh khói sương !
  Dang dở...
  Mộng xuân...
  Đời rữa nát !
  Oan hồn....
  Khóc thảm...
  Lệ tình vương !


  lấy từ http://www.vuontinhnhan.net
   
  dpq thích điều này.
 3. 3112

  3112 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  24/8/2010
  Bài viết:
  81
  Lượt thích:
  68
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  THUONG MAI
  Nhìu wa ko đọc nổi
   
  vaosilethai1 thích điều này.
 4. watase84

  watase84 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  17/1/2010
  Bài viết:
  129
  Lượt thích:
  157
  Kinh nghiệm:
  0
  đọc nhiều quá
  mệt lắm
   
 5. dpq

  dpq Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/2/2011
  Bài viết:
  237
  Lượt thích:
  197
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Học sinh
  Một bài mà ra nhiều cách đọc thế :KSV@19:
   
 6. diep63

  diep63 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  5/2/2011
  Bài viết:
  260
  Lượt thích:
  191
  Kinh nghiệm:
  0
  Phong ba bão táp. không bằng ngữ pháp việt nam mà.
   
 7. congagogo

  congagogo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  19/12/2010
  Bài viết:
  241
  Lượt thích:
  147
  Kinh nghiệm:
  0
  Tóm lại là ... ko đọc hết được
   
 8. mystery_tran

  mystery_tran Thành viên mới

  Tham gia:
  1/10/2010
  Bài viết:
  6
  Lượt thích:
  2
  Kinh nghiệm:
  3
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Cái này hay đấy! :KSV@06:
   
 9. ko có

  ko có Người của thế hệ mới Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  26/10/2010
  Bài viết:
  1.415
  Lượt thích:
  747
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Academy of finance
  Rất độc đáo :KSV@07:
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP