Bài tập ADN

Hạ Tiểu Chi

Thành viên mới
Tham gia
8/11/2016
Bài viết
1
Một phân tử ADN chứa 11000 liên kết hidro và có khối lượng phân tử là 2700000 đvC. ADN này chứa 5 gen có chiều dài lần lượt dài hơn nhau 255Angstron . Số nu loại A của 5 gen đều bằng nhau.
  • Trong mạch thứ nhất của gen 1 có A=10%, G=20%
  • Trong mạch thứ nhất của gen thứ 2 có A=200, G=300
  • Trong mạch thứ nhất của gen thứ 3 có A=300,G=400
  • Trong mạch thứ nhất của gen thứ 4 có A=350,G=400
  • Trong mạch thứ nhất của gen thứ 3 có A=500,G=450
Biết chiều dài của gen 1< 2 < 3 < 4 < 5 và khối lượng trung bình của 1 nu là 300 đvC.
  1. Tìm chiều dài của mỗi gen ?
  2. Số nu mỗi loại của từng gen ?
 
Top