Bài hát nhân ngày 8/3

truc0903650907

Thành viên mới
Tham gia
6/3/2012
Bài viết
1
:KSV@01:
Nhan Dip 8/3 em xin hat tang co giao cua em: Em trồng giàn bom trươc cửa nhà cô. Cô vừa chạy ra em nghe cái đùng. Nhà cô bay cô văng mất tiêu. Cô vào Nhà thương còn em đi về. Em lại trồng bom trước cửa nhà thương. Cô vừa lành thuơng em nghe cái đùng. Nhà thương bay, cô văng mất tiêu. Cô vào hòm luôn còn em dzô tù Em trồng lại bom trước cửa hòm cô. Cô vừa nhảy ra em nghe cái đùng. Hòm cô bay, cô văng mất tiêu. Cô xuống Âm Phủ còn em đi dzề
 

conandk3

Marco-RC
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/3/2012
Bài viết
258
Nhảm ...............................................................................................
 
Top