Bài giảng về cách dùng tính từ sở hữu trong tiếng Tây Ban Nha

Maestra

Thành viên mới
Tham gia
17/6/2011
Bài viết
4
Chia sẻ cùng các bạn bài giảng về cách sử dụng tính từ sở hữu trong tiếng Tây Ban Nha.
Cả nhà học bài theo hai đường link mình đăng bài sau nhé.
http://www.mediafire.com/download/s91rz443lfi4evs/C%C3%A1ch_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A7a_t%C3%ADnh_t%E1%BB%AB_s%E1%BB%9F_h%E1%BB%AFu_c%E1%BB%A7a_ti%E1%BA%BFng_T%C3%A2y_Ban_Nha-_Ph%E1%BA%A7n_II.pdf

http://www.mediafire.com/download/fh4bk7kjb70tmdx/C%C3%A1ch_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_t%C3%ADnh_t%E1%BB%AB_s%E1%BB%9F_h%E1%BB%AFu_c%E1%BB%A7a_ti%E1%BA%BFng_T%C3%A2y_Ban_Nha.doc

Mình hi vọng bài học có ích cho các bạn trong quá trình tự học tiếng Tây Ban Nha.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top