Bài giảng nghiên cứu marketing -THS .Nguyễn Văn Thi

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung :
 1. Tổng quan về nghiên cứu marketing
 2. Chuẩn bị kế hoạch và đề cương nghiên cứu
 3. Phương pháp sử dụng thông tin có sẵn
 4. Phương pháp quan sát
 5. Phương pháp nhóm chuyên đề
 6. Phương pháp phỏng vấn cá nhân
 7. Phương pháp phỏng vấn bằng điện thoại
 8. Phương pháp điều tra bằng thư
 9. Thiết kế bảng câu hỏi
 10. Phương pháp thử nghiệm
 11. Chọn mẫu nghiên cứu
 12. Xử lí dữ liệu
ST
 

Đính kèm

 • Nghien Cuu Marketing - ThS Nguyen Van Thi.rar
  165,8 KB · Lượt xem: 240
Top