1. gaconueh2005

  gaconueh2005 https://www.facebook.com/Rainetrip/ Thành viên thân thiết

  Bài giảng nghiên cứu marketing -THS .Nguyễn Văn Thi

  Nội dung :
  1. Tổng quan về nghiên cứu marketing
  2. Chuẩn bị kế hoạch và đề cương nghiên cứu
  3. Phương pháp sử dụng thông tin có sẵn
  4. Phương pháp quan sát
  5. Phương pháp nhóm chuyên đề
  6. Phương pháp phỏng vấn cá nhân
  7. Phương pháp phỏng vấn bằng điện thoại
  8. Phương pháp điều tra bằng thư
  9. Thiết kế bảng câu hỏi
  10. Phương pháp thử nghiệm
  11. Chọn mẫu nghiên cứu
  12. Xử lí dữ liệu
  ST
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP