Avartar 12 cung hoàng đạo cực đẹp tổng hợp [Hot]

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Hình ảnh 12 cung hoàng đạo lung linh dành tặng các bạn làm ảnh đại diện

BỘ ẢNH1 :
KenhSinhVien.Net-20070210211753664.gif
~~~> Nhân Mã

KenhSinhVien.Net-20070210211753627.gif
~~~> Song Tử

KenhSinhVien.Net-20070210211754548.gif
~~~> Song Ngư

KenhSinhVien.Net-20070210211754323.gif
~~~> Bảo Bình

KenhSinhVien.Net-20070210211755353.gif
~~~> Xử nữ

KenhSinhVien.Net-20070210211756574.gif
~~~> Thiên Bình

KenhSinhVien.Net-20070210211754509.gif
~~~> Sư Tử

KenhSinhVien.Net-20070210211755283.gif
~~~> Thần Nông

KenhSinhVien.Net-20070210211755871.gif
~~~> Ma Kết

KenhSinhVien.Net-20070210211756977.gif
~~~> Kim Ngưu

KenhSinhVien.Net-20070210211755458.gif
~~~> Bạch Dương

KenhSinhVien.Net-20070210211753488.gif
~~~> Cự Giải

BỘ ẢNH 2 :
KenhSinhVien.Net-6s6.gif
~~~> Ma Kết

KenhSinhVien.Net-5s5.gif
~~~> Song Ngư

KenhSinhVien.Net-4s4.gif
~~~> Nhân Mã

KenhSinhVien.Net-3s3.gif
~~~> Thần Nông

KenhSinhVien.Net-12xz03-011.gif
~~~> Xử Nữ

KenhSinhVien.Net-12xz03-010.gif
~~~> Sư tử

KenhSinhVien.Net-12xz03-009.gif
~~~> Cự Giải

KenhSinhVien.Net-12xz03-008.gif
~~~> Song Tử

KenhSinhVien.Net-12xz03-002.gif
~~~> Bảo Bình

KenhSinhVien.Net-12xz03-001.gif
~~~> Bạch Dương

KenhSinhVien.Net-7s7.gif
~~~> Kim Ngưu

KenhSinhVien.Net-8s8.gif
~~~> Thiên Bình

BỘ ẢNH 3 :
KenhSinhVien.Net-120141108.gif
~~~> Thiên Bình

KenhSinhVien.Net-120141109.gif
~~~> Bạch Dương

KenhSinhVien.Net-120141111.gif
~~~> Thần Nông

KenhSinhVien.Net-120141110.gif
~~~> Kim Ngưu

KenhSinhVien.Net-120141113.gif
~~~> Cự Giải

KenhSinhVien.Net-120141112.gif
~~~> Nhân Mã

KenhSinhVien.Net-120141114.gif
~~~> Ma Kết

KenhSinhVien.Net-120141115.gif
~~~> Bảo Bình

KenhSinhVien.Net-120141117.gif
~~~> Sư Tử

KenhSinhVien.Net-120141116.gif
~~~> Xử Nữ

KenhSinhVien.Net-120141119.gif
~~~> Song Ngư

KenhSinhVien.Net-120141118.gif
~~~> Song Tử

BỘ ẢNH 4 :
KenhSinhVien.Net-12014184.gif
~~~> Ma Kết

KenhSinhVien.Net-12014185.gif
~~~> Song Tử

KenhSinhVien.Net-12014195.gif
~~~> Cự Giải

KenhSinhVien.Net-12014186.gif
~~~> Thần Nông

KenhSinhVien.Net-12014187.gif
~~~> Sư Tử

KenhSinhVien.Net-12014190.gif
~~~> Song Ngư

KenhSinhVien.Net-12014188.gif
~~~> Bảo Bình

KenhSinhVien.Net-12014189.gif
~~~> Nhân Mã

KenhSinhVien.Net-12014191.gif
~~~> Bạch Dương

KenhSinhVien.Net-12014192.gif
~~~> Sư Tử

KenhSinhVien.Net-12014193.gif
~~~> Thiên Bình

KenhSinhVien.Net-12014194.gif
~~~> Xử Nữ

BỘ ẢNH 5 :
KenhSinhVien.Net-12014171.gif
~~~> Cự Giải

KenhSinhVien.Net-12014172.gif
~~~> Ma Kết

KenhSinhVien.Net-12014173.gif
~~~> Nhân Mã

KenhSinhVien.Net-12014174.gif
~~~> Song Tử

KenhSinhVien.Net-12014175.gif
~~~> Xử Nữ

KenhSinhVien.Net-1239301.gif
~~~> Bạch Dương

KenhSinhVien.Net-1239302.gif
~~~> Kim Ngưu

KenhSinhVien.Net-12014178.gif
~~~> Sư Tử

KenhSinhVien.Net-12014181.gif
~~~> Thần Nông

KenhSinhVien.Net-12014179.gif
~~~> Thiên Bình

KenhSinhVien.Net-12014180.gif
~~~> Song Ngư

KenhSinhVien.Net-12014182.gif
~~~> Bảo Bình

BỘ ẢNH 6 :
KenhSinhVien.Net-12014159.gif
~~~> Sư Tử

KenhSinhVien.Net-12014160.gif
~~~> Song Ngư

KenhSinhVien.Net-12014161.gif
~~~> Bạch Dương

KenhSinhVien.Net-12014162.gif
~~~> Bảo Bình

KenhSinhVien.Net-12014163.gif
~~~> Xử Nữ

KenhSinhVien.Net-12014164.gif
~~~> Kim Ngưu

KenhSinhVien.Net-12014166.gif
~~~> Thiên Bình

KenhSinhVien.Net-12014165.gif
~~~> Song Tử

KenhSinhVien.Net-12014167.gif
~~~> Cự Giải

KenhSinhVien.Net-12014168.gif
~~~> Ma Kết

KenhSinhVien.Net-12014169.gif
~~~> Thần Nông

KenhSinhVien.Net-12014170.gif
~~~> Nhân Mã

BỘ ẢNH 7:
KSV.ME-sjso1vo0.jpg

KSV.ME-sjso2rl8.jpg

KSV.ME-sjso3kn0.jpg

KSV.ME-sjso4du4.jpg

KSV.ME-sjso5dc4.jpg

KSV.ME-sjso6eu0.jpg

KSV.ME-sjso7qg1.jpg

KSV.ME-sjso8rv2.jpg

KSV.ME-sjso9if3.jpg

KSV.ME-sjso10ut6.jpg

KSV.ME-sjso11ww7.jpg

KSV.ME-sjso12dd5.jpg
 

Sakura Hina

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2011
Bài viết
26
Xinh kinh khủng, nhưng mà loại 7 sao lại là hình mấy con cóc thế ạ? :KSV@02:
 
Top