[Audio]-Ỷ thiên đồ long kí-Kim Dung

Văn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/11/2010
Bài viết
49
Dành tặng các bạn mê truyện kiếm hiệp của Kim Dung.Audio này đã đc phát trên kênh VOV giao thông 91.0 nhưng nếu bạn nào chưa có điều kiện nghe thì các bạn hãy dowload về mà thg? thức nhé :) Toàn link mediafire hết luôn,tất cả là 86 tập :)
Tập 1:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?2gyd543htmj
Tập 2:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?1mewdyjzj11
Tập 3:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?ymml2nmzznn
Tập 4:
Mã:
http://www.mediafire.com/?iev2igyzkm2
Tập 5:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?zzzah1wjenu
Tập 6:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?knwkdzmdfmy
Tập 7:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?ljxnqf0g1wg
Tập 8:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?gwtzmminznu
Tập 9:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?2zjmjownjot
Tập 10:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?330myudiozz
Tập 11:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?zwm3tuwwug4
Tập 12:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?nqqg2m4ejmf
Tập 13:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?t5jio2jry2q
Tập 14:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?3bkfyjv2zzl
Tập 15:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?fnn1zmjt2tm
Tập 16:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?tjm2jjzlkmj
Tập 17:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?omdyruzjmnm
Tập 18:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?txyjmymmwk2
Tập 19:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?2tgwtxif3yk
Tập 20:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?ynbozjqygyj
Tập 21:
Mã:
http://www.mediafire.com/?xogq5iojxht
Tập 22:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?zldze2mgkz3
Tập 23:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?zjdmznyedng
Tập 24:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?zt2zoy3fozj
Tập 25:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?ctcn0u4zzzj
Tập 26:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?wvnjzjygadm
Tập 27:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?2dx3t3z5w4m
Tập 28:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?yl0mgqmzgz
u
Tập 29:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?utdtzezuiez
Tập 30:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?ma4zegyqtjm
Tập 31:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?zkyyyzqnktm
Tập 32:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?2zrizo0ovio
Tập 33:
Mã:
http://www.mediafire.com/?mvmndrnnxnz
Tập 34:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?m4kgnwyjzm[B]v[/B]
Tập 35:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?wjznx4jjjm0
Tập 36:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?zimzztnayzi
Tập 37:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?jz0dwtlzfmi
Tập 38:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?mxmjz3mc3ji
Tập 39:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?5dewmnyzznt
Tập 40:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?cmgg4uzygfd
Tập 41:
Mã:
 http://www.mediafire.com/?ynf2ymvqdzm
Tập 42:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?vn3ynzqgke5
Tập 43:
Mã:
http://www.mediafire.com/?zxlzokuouji
Tập 44:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?o1ji1i0zrm3
Tập 45:
Mã:
http://www.mediafire.com/?ozqztnzm302
Tập 46:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?njtnxvzkg5z
Tập 47:
Mã:
http://www.mediafire.com/?nnqm5zjmeym
Tập 48:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?zydmhj3myvm
Tập 49:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?kmmyxnmiimb
Tập 50:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?yj2ddq3imi
h
Tập 51:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?ryzhh2vmm2m
Tập 52:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?ylkmq5tuz2y
Tập 53:
Mã:
http://www.mediafire.com/?z0qgyjjmy3d
Tập 54:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?onwjgjnyttt
Tập 55:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?njee1yfmuzd
Tập 56:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?2nixx2vy4mo
Tập 57:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?kmonmykmzl
n
Tập 58:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?v5hammzmdmm
Tập 59:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?iyhjutyl3nt
Tập 60:
Mã:
http://www.mediafire.com/?mxmytmly3me
Tập 61:
Mã:
http://www.mediafire.com/?ztiqxqjmmx1
Tập 62:
Mã:
http://www.mediafire.com/?mzzzmg2vmwj
Tập 63:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?y12yzdwdng1
Tập 64:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?dzumhctjnzz
Tập 65:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?jmizwc2dwrm
Tập 66:
Mã:
http://www.mediafire.com/?n2mzqjz51wj
Tập 67:
Mã:
http://www.mediafire.com/?dnyjzizgmz2
Tập 68:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?nrk1xio2die
Tập 69:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?etammi3ittl
Tập 70:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?44ynkiyomwy
Tập 71:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?nixvimimc5t
Tập 72:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?dcjlnommitm
Tập 73:
Mã:
http://www.mediafire.com/?hcdtymfzmkr
Tập 74:
Mã:
http://www.mediafire.com/?nkmiw2f3nw4
Tập 75:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?zmmujgwanue
Tập 76:
Mã:
http://www.mediafire.com/?wzymjzw2ron
Tập 77:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?qjen2zyjyyn
Tập 78:
Mã:
http://www.mediafire.com/?jvn4w4myzot
Tập 79:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?t0nk1wjnzlt
Tập 80:
Mã:
http://www.mediafire.com/?m5ni2nznmy3
Tập 81:
Mã:
http://www.mediafire.com/?ekwndd52hzx
Tập 82:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?uwf2tdmdnyt
Tập 83:
Mã:
  http://www.mediafire.com/?mnzdnm1zywm
Tập 84:
Mã:
http://www.mediafire.com/?zzomjwmjm5t
Tập 85:
Mã:
http://www.mediafire.com/?itytmvnnikf
Tập 86:
Mã:
http://www.mediafire.com/?ymute4jyn3j


----- HẾT ----- Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ và sảng khoái.Văn.Thân!:KSV@09:
 
Top