[Audio]-Ỷ thiên đồ long kí-Kim Dung

Trong chuyên mục 'Tủ sách của bạn' đăng bởi Văn, 5/11/2010. — 6.792 Lượt xem

 1. Văn

  Văn Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  [Audio]-Ỷ thiên đồ long kí-Kim Dung

  Dành tặng các bạn mê truyện kiếm hiệp của Kim Dung.Audio này đã đc phát trên kênh VOV giao thông 91.0 nhưng nếu bạn nào chưa có điều kiện nghe thì các bạn hãy dowload về mà thg? thức nhé :) Toàn link mediafire hết luôn,tất cả là 86 tập :)
  Tập 1:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?2gyd543htmj
  Tập 2:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?1mewdyjzj11
  Tập 3:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?ymml2nmzznn
  Tập 4:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?iev2igyzkm2
  Tập 5:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?zzzah1wjenu
  Tập 6:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?knwkdzmdfmy
  Tập 7:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?ljxnqf0g1wg
  Tập 8:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?gwtzmminznu
  Tập 9:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?2zjmjownjot
  Tập 10:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?330myudiozz
  Tập 11:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?zwm3tuwwug4
  Tập 12:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?nqqg2m4ejmf
  Tập 13:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?t5jio2jry2q
  Tập 14:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?3bkfyjv2zzl
  Tập 15:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?fnn1zmjt2tm
  Tập 16:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?tjm2jjzlkmj
  Tập 17:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?omdyruzjmnm
  Tập 18:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?txyjmymmwk2
  Tập 19:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?2tgwtxif3yk
  Tập 20:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?ynbozjqygyj
  Tập 21:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?xogq5iojxht
  Tập 22:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?zldze2mgkz3
  Tập 23:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?zjdmznyedng
  Tập 24:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?zt2zoy3fozj
  Tập 25:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?ctcn0u4zzzj
  Tập 26:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?wvnjzjygadm
  Tập 27:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?2dx3t3z5w4m
  Tập 28:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?yl0mgqmzgz
  u
  Tập 29:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?utdtzezuiez
  Tập 30:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?ma4zegyqtjm
  Tập 31:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?zkyyyzqnktm
  Tập 32:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?2zrizo0ovio
  Tập 33:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?mvmndrnnxnz
  Tập 34:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?m4kgnwyjzm[B]v[/B]
  Tập 35:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?wjznx4jjjm0
  Tập 36:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?zimzztnayzi
  Tập 37:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?jz0dwtlzfmi
  Tập 38:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?mxmjz3mc3ji
  Tập 39:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?5dewmnyzznt
  Tập 40:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?cmgg4uzygfd
  Tập 41:
  Mã:
   http://www.mediafire.com/?ynf2ymvqdzm
  Tập 42:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?vn3ynzqgke5
  Tập 43:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?zxlzokuouji
  Tập 44:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?o1ji1i0zrm3
  Tập 45:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?ozqztnzm302
  Tập 46:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?njtnxvzkg5z
  Tập 47:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?nnqm5zjmeym
  Tập 48:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?zydmhj3myvm
  Tập 49:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?kmmyxnmiimb
  Tập 50:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?yj2ddq3imi
  h
  Tập 51:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?ryzhh2vmm2m
  Tập 52:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?ylkmq5tuz2y
  Tập 53:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?z0qgyjjmy3d
  Tập 54:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?onwjgjnyttt
  Tập 55:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?njee1yfmuzd
  Tập 56:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?2nixx2vy4mo
  Tập 57:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?kmonmykmzl
  n
  Tập 58:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?v5hammzmdmm
  Tập 59:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?iyhjutyl3nt
  Tập 60:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?mxmytmly3me
  Tập 61:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?ztiqxqjmmx1
  Tập 62:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?mzzzmg2vmwj
  Tập 63:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?y12yzdwdng1
  Tập 64:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?dzumhctjnzz
  Tập 65:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?jmizwc2dwrm
  Tập 66:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?n2mzqjz51wj
  Tập 67:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?dnyjzizgmz2
  Tập 68:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?nrk1xio2die
  Tập 69:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?etammi3ittl
  Tập 70:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?44ynkiyomwy
  Tập 71:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?nixvimimc5t
  Tập 72:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?dcjlnommitm
  Tập 73:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?hcdtymfzmkr
  Tập 74:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?nkmiw2f3nw4
  Tập 75:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?zmmujgwanue
  Tập 76:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?wzymjzw2ron
  Tập 77:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?qjen2zyjyyn
  Tập 78:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?jvn4w4myzot
  Tập 79:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?t0nk1wjnzlt
  Tập 80:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?m5ni2nznmy3
  Tập 81:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?ekwndd52hzx
  Tập 82:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?uwf2tdmdnyt
  Tập 83:
  Mã:
    http://www.mediafire.com/?mnzdnm1zywm
  Tập 84:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?zzomjwmjm5t
  Tập 85:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?itytmvnnikf
  Tập 86:
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?ymute4jyn3j

  ----- HẾT ----- Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ và sảng khoái.Văn.Thân!:KSV@09:
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP