[Anime] Hình động Yami Yugi ( Atemu ) và Anzu bộ YugiOh vua trò chơi

Daisy_girl

Vua Atemu x Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2012
Bài viết
786
Nơi đây đăng hình ảnh động tôi có được về Yami Yugi ( Atem ) và Anzu bộ anime YugiOh vua trò chơi.
Nơi này tôi sẽ đăng hình ảnh như sau:
-Không đăng hình bất cứ nhân vật nam nào khác ngoài Yami Yugi.
-Không đăng hình nhóm 3 người dù cho hình đó có Yami yugi và Anzu trong đó.
-Hạn chế tối đa đăng hình Anzu với nhân vật nữ khác trong bộ YugiOh

AnzuS%201_zpsmxbbybwq.gif

AnzuS%202_zps3okudemh.gif

AnzuS%203_zps2mivmr1x.gif

AnzuS%204_zpskjifbrla.gif

AnzuS%205_zps1emsiyy5.gif
 
Hiệu chỉnh:

Daisy_girl

Vua Atemu x Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2012
Bài viết
786
AnzuS%2016_zpslqmqbrgv.gif

AnzuS%2017_zpsjgusoilp.gif

AnzuS%2018_zpsyxe8nel7.gif

AnzuS%2019_zpsb8op7rv6.gif

AnzuS%2020_zps7zhdrzcc.gif
 
Hiệu chỉnh:

Daisy_girl

Vua Atemu x Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2012
Bài viết
786
AnzuS%2021_zpsop2gk2xw.gif

AnzuS%2022_zpseyozv5zr.gif

AnzuS%2023_zpswupb4nc4.gif

AnzuS%2024_zpsp11ihdsv.gif

AnzuS%2025_zpszfj4b2iz.gif
 
Hiệu chỉnh:

Daisy_girl

Vua Atemu x Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2012
Bài viết
786
AnzuS%2026_zps26zzegij.gif

AnzuS%2027_zpspbsep9tw.gif

AnzuS%2028_zps0tzqyamx.gif

AnzuS%2029_zpsli0iamlh.gif

AnzuS%2030_zpskng4h084.gif
 
Hiệu chỉnh:

Daisy_girl

Vua Atemu x Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2012
Bài viết
786
AnzuS%2031_zpshxpij5cu.gif

AnzuS%2032_zpsqjxnymtm.gif

AnzuS%2033_zpsol3r5agj.gif

AnzuS%2034_zpsvvuqxkvb.gif

AnzuS%2035_zpswskre6hn.gif
 
Hiệu chỉnh:

Daisy_girl

Vua Atemu x Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2012
Bài viết
786
AnzuS%2036_zpsgwy5ve1z.gif

AnzuS%2037_zpsna5de6u7.gif

AnzuS%2038_zpsxdxosvuy.gif

AnzuS%2039_zpsjfmv3x73.gif

AnzuS%2040_zpsqelft7ej.gif
 
Hiệu chỉnh:

Daisy_girl

Vua Atemu x Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2012
Bài viết
786
AnzuS%2041_zpsr6e3pny5.gif

AnzuS%2042_zpsq5wgciur.gif

AnzuS%2043_zps1hghw1m1.gif

AnzuS%2044_zpslqgkuhnh.gif

AnzuS%2045_zpsqriah7j8.gif
 
Hiệu chỉnh:

Daisy_girl

Vua Atemu x Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2012
Bài viết
786
AnzuS%2046_zpsjqk8kzps.gif

AnzuS%2047_zpsqswy7tpd.gif

AnzuS%2048_zpscgpcxyj0.gif

AnzuS%2049_zpsgdn3cp6t.gif

AnzuS%2050_zps74pbskop.gif
 
Hiệu chỉnh:
Top