Ai chưa một lần nghe ca khúc này - sẽ là một thiệt thòi cho tâm hồn...

Top