ABBYY FineReader v14 14.0.105.234 Enterprise Editions Full - Chuyển ảnh thành văn bản

snacker12

Banned
Tham gia
14/4/2018
Bài viết
2
ABBYY FineReader 14 - FineReader là một ứng dụng phần mềm OCR và PDF tất cả-trong-một để tăng năng suất kinh doanh khi làm việc với các tài liệu. Nó cung cấp các công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng để truy cập và sửa đổi thông tin bị khóa trong các tài liệu và PDF trên giấy.

ABBYY-FineReader-14.png

Phần mềm FineReader OCR và PDF xác định lại cách các chuyên gia kinh doanh làm việc với các tài liệu trên giấy và các tệp PDF, làm cho thông tin trong đó có thể hành động để chỉnh sửa, tái sử dụng và cộng tác.

Yêu cầu hệ thống
Windows® 10, 8.1, 8, 7 hoặc Windows Server®, CPU 1 GHz, RAM 1 Gb, 1,2 Gb không gian đĩa cứng.

Định dạng đầu vào
PDF, PDF / А, TIFF, JPEG, JBIG2, PNG, BMP, GIF, DjVu, DOC (X), XLS (X), PPT (X), VSD (X), HTML, RTF, TXT

Lưu định dạng
DOC (X), XLS (X), PDF, PDF / А, RTF, TXT, CSV, ODT, EPUB, FB2, DjVu, PPTX, HTML, TIFF, JPEG, PNG
ABBYY FineReader 14
- Link Download : Tại Đây
 
Top