9 nước có nguy cơ bị tấn công khủng bố cao nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng mới nhất của tổ chức phân tích rủi ro toàn cầu Maplecroft, Somalia là nước có nguy cơ bị tấn công khủng bố cao nhất thế giới. Nước này cũng có tỉ lệ người tử vong do khủng bố cao nhất thế giới.
Dưới đây là 9 nước có nguy cơ bị tấn công khủng bố lớn nhất, theo thứ tự từ thấp tới cao nhất:​


e1.jpg

9. Nga
e2.jpg

8. Yemen
e3.jpg

7. Philippines
e4.jpg

6. Thái Lan
e5.jpg

5. Colombia
e6.jpg

4. Afghanistan
e7.jpg

3. Iraq
e8.jpg

2. Pakistan
e9.jpg
1. Somalia

Phan Anh
Theo Reuters
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top