60 phím tắt thông dụng trong Excel văn phòng

nakhunglong

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2013
Bài viết
52
Bạn vẫn có thói quen sử dụng chuột để nhập và xử lý số liệu, giải quyết các vấn đề phát sinh? Việc này đôi lúc gây bất tiện, dẫn đến việc ngắt quãng hay kéo dài thời gian làm việc của bạn.
Dưới đây là danh sách 60 phím tắt thường gặp trong Excel văn phòng, giúp bạn làm việc nhanh, chính xác và đạt hiệu quả cao. Một số phím tắt hẳn bạn đã quen thuộc trong giáo trình Excel trước đây nhưng một số khác sẽ khiến bạn bất ngờ vô cùng vì tính tiện lợi khi sử dụng đấy.

3hoc_eed94cc4010d0e3_phim-tat-trong-excel-van-phong.jpg


Tổ hợp phím định dạng
Ctrl + B: Định dạng in đậm

Ctrl + I: Định dạng in nghiêng

Ctrl + U: Định dạng gạch chân

Ctrl + 5: Định dạng gạch giữa

Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Cells

Ctrl + Shift + ~: Định dạng số kiểu General

Ctrl + Shift + $: Định dạng số kiểu Currency với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + %: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

Ctrl + Shift + ^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu Date với ngày, tháng, năm

Ctrl + Shift + @: Định dạng kiểu Time với giờ, phút, có AM hoặc PM

Ctrl + Shift + !: Định dạng kiểu Number với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + &: Thêm đường viền ngoài

Ctrl + Shift + -: Bỏ đường viền

Tổ hợp phím chọn vùng dữ liệu
Ctrl + Spacebar: Chọn cột có chứa ô bạn đang chỉnh

Shift + Spacebar: Chọn dòng có chứa ô bạn đang chỉnh

Ctrl + Shift + Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1

Ctrl + Shift + End: Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + A: Chọn toàn bộ bảng tính

Tổ hợp phím cơ bản
Ctrl + C: Sao chép

Ctrl + V: Dán

Ctrl + F: Bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H: Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế

Ctrl + N: Tạo mới một bảng tính trắng

Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + S: Lưu bảng tính

Ctrl + X: Cắt một nội dung đã chọn

Ctrl + Z: Phục hồi thao tác đã thực hiện trước đó

Ctrl + *: Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại

Ctrl + F4: Đóng bảng tính đang dùng

Alt + F4: Đóng Excel

Tổ hợp phím trong di chuyển
Ctrl + Mũi tên: Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp

Ctrl + Home: Về ô A1

Ctrl + End: Về ô có dữ liệu cuối cùng

Tổ hợp phím chèn nội dung
Alt + =: Chèn công thức AutoSum

Ctrl + Shift + A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức

Ctrl + K: Chèn một Hyperlink

Shift + F11: Chèn một trang bảng tính mới

Phím tắt khác
ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm

Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô

Ctrl + D: Chép dữ liệu và định dạng từ ô trên xuống ô dưới

Ctrl + R: Chép dữ liệu và định dạng từ bên trái qua phải

Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô (nếu đang chỉnh dữ liệu trong ô) và di chuyển lên trên trong vùng chọn

Tab: Ghi dữ liệu vào ô (nếu đang chỉnh dữ liệu trong ô) và di chuyển qua phải vùng chọn

Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô (nếu đang chỉnh dữ liệu trong ô) và di chuyển qua trái vùng chọn

=: Bắt đầu một công thức

F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng chọn

F3: Dán một tên đã đặt trong công thức

F9: Thay công thức bằng kết quả trong ô đang chỉnh

Ctrl + ;: Nhập ngày tháng hiện tại

Ctrl + Shift + :: Nhập thời gian hiện tại

Ctrl + Shift + ”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl + ’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl + 9: Ẩn dòng

Ctrl + Shift + 9: Hiển thị dòng ẩn

Nguồn: Sưu tầm
 
Top