[4share][PC]Wargame Red Dragon Double Nation Pack REDS-TiNYiSO

tungxp

Thành viên KSV
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
585
KLKEQBVcSnvlzu_CebipIHb_XRL8YVTgfabSv9llkkG0whjfFBuw366xHZ2fKWiCdW8j89rcTGpg_Nzchg_FvcdmHTU4qgqog23-2bNLM9lZUGdM-mHjKxgfDnwpW_bPEUS4baMbFRh5u6gHLdAhJgN6DRH-E7xYgxI7PJUhdtJaMHKvgv4ICmC4J9yQYkAscuh9qbJo389PUSrZyCkWq__h9CBJPV8dDGYEMNNl-G4hIk8c4BSTZyjV0FtS0skvLv2xBhPXgv8c7XjH0abIIEbYBlTrjpDGh12OK3XeCcI1QvedUkb5MqbTwUuI8G3Q6volL8QcUN9NMwsn2yzdjLkNA29XOVl5z11zu6lE81wIF2CcL19Q19IXmZQH3b5PRKbNLfXrU8iq69GvCXiUOh3yc0I-Z1x2Lt_d_ptD6s2CIw5XeWpKL1sRJq8KQoAQOrdTWd1q2StPlZK2VRCLA4v82X2Oa5-kWrBaM6B6miiIln4eA_zEMLdoNuSF-2aGv1NPrdBEOo1umlf_rWlL-Wci-NzT1Bum-ZeTtnzSHJFUgd3V4cgNiu0aU6pMSimjnBf6bz4TkI-51cdX2EgZbgwXiqAT3-eAzO8M-3Xn5JO3CxJtsomlWadh5PEEzMEffLYhUxymD-bWfSI67VpQm-nhc4ojO_T-qyIh2uoAgLM=w464-h640-no


Game Information

Title: Wargame Red Dragon - Double Nation Pack: REDS
Genre: Violent, Strategy
Developer: Eugen Systems
Publisher: Focus Home Interactive
Release Date: 1 Dec, 2016

Wargame: Red Dragon đánh dấu sự xuất hiện của những màn chơi mới mẻ và hấp dẫn hơn. Không chỉ còn là những trận giao tranh trên sa mạc hay rừng núi, người chơi giờ đây có thể tận hưởng những trận chiến bên bờ biển hay giữa những quần đảo, nơi lực lượng hải quân tham gia trực tiếp vào trận chiến. Tàu chiến có thể phối hợp tấn công vào đất liền từ xa cũng như các điểm mốc quan trọng ngoài biển, trong khi đó, tàu phòng không sẽ giúp bạn tiêu diệt các máy bay của địch mỗi khi chúng lại gần.
Wargame: Red Dragon còn có một sự nâng cấp mới trong các bản đồ, màn chơi. Với việc nâng giới hạn số người chơi trong một màn chơi lên con số 20 người, những bản đồ mới trong Wargame: Red Dragon sẽ mang đến cho bạn những trận chiến gay cấn, thử thách hơn trên những chiến trường với quy mô rộng lớn hơn rất nhiều.

Game Screenshots

JdtQlG_1xQknqA2rgu3WuP13B41Qn6q-15_dsmAEN4Chb9cxwrZqP-EMLK3RCsDs0jUuVuH2HtH97vR2lqUrisCIik_YlAZVjxqeK6ru0-GYV77ZiWb0gC1fVrG5A_RB23DNOBzQpP3VedovJebDnUUnRtE3XW_1zlDRY84qHR4YYVwo14nzPCNTcGiKbgIo9bl8WT54-s_sX97lckIK9OzEDGqj2LDmStgkF_ZqeQxEQFP77e_6Vk4g2ej968-q2N2-QYAxipKNAK8v0t6CeT_Gh9rNrnvro2_9VZDm0Jz-pAve3uadmQf_W0svsInrOn5Nr58S7rcS2xsDOcQll_Or_bF-koGvMllscvOL0Y2U_4PCX4b6rha_CcXqwCaOAlq-7mqcs_ia48hIV5_MLBsAKZvvg0PeayVvApp0m43xIUmhfrosBb55o-y3q7iYK_i6JaLQWstfHDIXDEaMUTEEDmFDKjkD4ExgKs0vSsDnCoWdNlOOKzfJtQhT3cu60gpYf5xDmwTF-TNZV8XoKEQwzxt5jgr-eQmNCzY-oKyTqNFUNCGUh1F0f0kgjUmVRDGMTXnxecez0QFxE1-EmxxWoK-k8V59KmDeEA9eognvFRrfAs-q04wJonF2u_yV8jAIcEch_j1dLS01ZIgXI2Sijm_JNrAYm9o38Sz3jWw=w1602-h901-no


xYEjrUm6wf121O1uzdbBa7KUCe__kjkoGO50tZCl5gzqFYX6tmhmKU-R-tBkL8tPkDIvT9EXGSfaoLtKgULA_CZk0TTMLmKHcnbxJRGRyT1dEOJ4KrCKU5FX8KbDKNtWW4esfrcVjqx9jpVFPBFYVkElp1-mr06pQ13j85cGqflmUnUo-Mb6uX_dumgAJzmQ8Mlsxjm-5MReztxKt7s29fJl3Gn8bvGgJoUOQuFgj-ywKL7ZQjK4SnHrQpPrfqYzxef4I2EOA5B-q53cKCGai-sECcWQ_QeM9ircwyNVK7sOmIWwQoN-PNP1cjurb2OnxUbtsc5NohWR5wfwsGSAWx_m8U_GQvNBbMJVt0reHMDXF1fQXPFWF30vnk737mwPgJ-6lPy9H6qqB92_aoPmZN85iK1joQVf8KEQXa5Sp_-EIMmzPi1J_juoQqihq82n9ER83tntdFHE8UTknUozcUHW6rkqLH49hVZl8Cvor1aXo_KhjSpTRbru_LXa0vGIv8dO8QRAD2vHWqgW7jmmFb0eZ8smgE6V-15zasoM71jdOMpA3b17c3Vd2G8xKcEBv_K4-a1W9QuynMy_pNTdTjQrnC7TE2D8oK2vLCj0cXo5GD6l2UZozIvM3acK6DoGmHXGmMtjX_5Au5kmRMoaxOpHtFRG8e3U1cft_deSikg=w1602-h901-no


lxj8oqLSs5DetxAlFuKRYD3NXN7Vptu-VzZtTjpXx6qjjzF9oSMxMvNvWDT3BiI2XNychLQPTPmFANEk3juWhrOwMkm9ssna7Tk7Fu0eeXmCNuCEA8wHg3gFB4kTbTr6IJlrWTu-rfbkBaSOqppisOiaZCl1471VO3K4Se79s70YCneh9LvfezFY_5X1QKmgiaIm008VtXUlv7XtIlFGhVnzNvBju9WukY9JMHYAhEq1bLJpQyi87PTnfZMUAhE_BWYzqV3zZ9kzirrcJb9LlwMIedKvt1-fbcrL44rL9__0uQRfdrAhsBRn3GhwczoPfy7_mfUo4uersAUc-L0ZWfs_vCvjEfoshdYvp-ysBZ77Hf3hO9IeSRKPIZQZmAUjF03RQL7IBskgOHFk_mtd20or2fYBOQ2ke5Xji9rRFBtcbAUBBEOKyni3rfRxEzXxd4zcWZKpY-oa00RQLtkGc-mygogAGoMYpR7dx7iNAro3D7ZIL4EwICfsC2Owq7vujBpPnbVJNZR2sg_qG6IYzg8XfQFh6ZziyzHBfCPSzfimTNe3JkES5KGfPqT3kmifVFHQOi0_E5eosVlByUGPEeC4-7_fArsrGCHvpqh_JUpqJsSZDUyD_kerxfLfdQLNnyRidNzthecwCu40weOz8Tr2ZTh4eN8qvXYs2xeEwGA=w1602-h901-no


lxj8oqLSs5DetxAlFuKRYD3NXN7Vptu-VzZtTjpXx6qjjzF9oSMxMvNvWDT3BiI2XNychLQPTPmFANEk3juWhrOwMkm9ssna7Tk7Fu0eeXmCNuCEA8wHg3gFB4kTbTr6IJlrWTu-rfbkBaSOqppisOiaZCl1471VO3K4Se79s70YCneh9LvfezFY_5X1QKmgiaIm008VtXUlv7XtIlFGhVnzNvBju9WukY9JMHYAhEq1bLJpQyi87PTnfZMUAhE_BWYzqV3zZ9kzirrcJb9LlwMIedKvt1-fbcrL44rL9__0uQRfdrAhsBRn3GhwczoPfy7_mfUo4uersAUc-L0ZWfs_vCvjEfoshdYvp-ysBZ77Hf3hO9IeSRKPIZQZmAUjF03RQL7IBskgOHFk_mtd20or2fYBOQ2ke5Xji9rRFBtcbAUBBEOKyni3rfRxEzXxd4zcWZKpY-oa00RQLtkGc-mygogAGoMYpR7dx7iNAro3D7ZIL4EwICfsC2Owq7vujBpPnbVJNZR2sg_qG6IYzg8XfQFh6ZziyzHBfCPSzfimTNe3JkES5KGfPqT3kmifVFHQOi0_E5eosVlByUGPEeC4-7_fArsrGCHvpqh_JUpqJsSZDUyD_kerxfLfdQLNnyRidNzthecwCu40weOz8Tr2ZTh4eN8qvXYs2xeEwGA=w1602-h901-no


Q04eO8RBdjp9dvy-sYFIKUIA_ix1Om_TpPCNYFZ1hYt26VcaSer0rv-FsZOJ9R5PX9QHXNsgP3mvxgrSgRSuAXZTTVkYV-BMFjGElEMVyMl6PAOu95elhCXUJAFI7j-YHXR7kT08SkdS46gMHcQhhjShTiXb97dqs7UsgAWMQb68IGSOcXFS1qqxJi6I5kMs9SvZSxyE9djJgzmhw4WNqyYpC4Fppodb-pDnblFhjS59fnJivdnMKy9Ak2pUPdy3nrnF93Ij39LpZUCX9D05GfrT8oh6eZre5buK6HgeV_n5mYSGDmmHhBFd322NKsjkS78ie2FfzDcX3niRpc_dN6oqHcEEQrv0ZXzYDwB4n2C5GSRatbzC21l1NZ9w22e2A1m_zDTraFMiG_OhB4IlwktAdLQIvrsPTBIvKfxsWVKeo2Ce0v07_LR3XiQ9F_7Y-zRdCFcnVO6T_TxA7B1RisqmPETxjHKocrtI83L7FQngNgJWL3No7LdzK1uSTs0uObvupH9EXozklU4EH8IeeIoYCmhsRkG-lOrb7BsBRi89WrOGq3lwA-W9lyKWl1__ds0s7Q9myW7ejBykxa05F-5EUePtp5_bicpGMlJwlWM6F4FESg6IVfaq192D-FcSv5SCQsNtzruZngV3fiBfbpf9xyo6JU2dU4Qm9_kfU7E=w1602-h901-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: WINDOWS XP SP3/WINDOWS VISTA SP2/WINDOWS 7/WINDOWS 8
Processor: AMD/INTEL DUAL-CORE 2.5 GHZ
Memory: 2048 MB RAM
Graphics: 256 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE ATI RADEON X1800 GTO/NVIDIA GEFORCE 7600 GT/INTEL HD 3000 OR HIGHER
Network: Broadband Internet connection
Storage: 20 GB available space
Sound Card: DIRECTX 9 COMPATIBLE
Additional Notes: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR ONLINE GAMING
Gameplay

DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 19.59Gb
http://4share.vn/f/2b1e181b1c191f1c/Wargame.Red.Dragon.Double.Nation.Pack.REDS-TiNYiSO.iso.file
 
Top