3 CD Giáo trình MySQL & PHP - ĐH.KHTN

Newsun

In Good I Trust
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.428
Download bộ 3 CD giáo trình học MYSQL & PHP M-Book được Trung Tâm Tin Học của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM biên soạn ra với ngôn ngữ Tiếng Việt. Bộ CD học rất dễ hiểu và đầy đủ. Hữu ích đối với những ai mới bắt đầu tìm hiểu về PHP hay ngôn ngữ MYSQL và cũng là một vốn kiến thức rất tốt nhằm nâng cao hiểu biết cho những ai đã từng biết về PHP & MYSQL mà vốn kiến thức chưa được hệ thống rõ ràng, mạch lạc.

cd1.jpg


MBOOK Học PHP & MySQL Tiếng Việt - của ĐH KHTN: PHP 1

Nội dung chính:

Bài 1: Tổng quan lập trình PHP
Bài 2: Ngôn ngữ lập trình PHP
Bài 3: Mảng

Download:

Fshare:
https://www.fshare.vn/file/TY6MJXVFTT hoặc https://www.fshare.vn/file/VGARQ568AIGF

cd2.jpg


MBOOK Học PHP & MySQL Tiếng Việt - của ĐH KHTN: PHP 2


Nội dung chính:

Bài 1: Form và các điều khiển cơ sở
Bài 2: Đối tượng
Bài 3: Session và Cookie
Bài 4: Tập tin và thư mục
Bài 5: Triển khai ứng dụng

Download:

Fshare: https://www.fshare.vn/file/T2HH5W80QT hoặc https://www.fshare.vn/file/E1NXG8HHPTR3

cd3.jpg


MBOOK Học PHP & MySQL Tiếng Việt - của ĐH KHTN: PHP 3

Nội dung chính:

Bài 1: Cơ sở dữ liệu MySQL
Bài 2: Kết hợp PHP và MySQL
Bài 3: Tích hợp mã PHP
Bài 4: Xây dựng các lớp xử lý

Download:

Fshare: https://www.fshare.vn/file/TDYFKTXGDT hoặc https://www.fshare.vn/file/UALVDV4LG41H

Download 3 phần về, dùng Winrar để giải nén file *.iso
 
Hiệu chỉnh:
Top