2019 là năm của Blockchain đúng hay không ?

tranvanthe92cd

Thành viên mới
Tham gia
20/8/2016
Bài viết
0
Những nhà quản lý, đã giảm đi những lo ngại xung quanh về công nghệ blockchain, khi nhiều ý kiến cho rằng nó có thể khiến cho sự phát triển của ngành bị kìm h.ãm.


Xem thêm: Lập trình phần mềmquan-ly-goi-2019-la-nam-cua-blockchain.png
Theo báo cáo ngày 07/03/2019, ở Hội nghị thượng đỉnh DC Blockchain Summit năm nay tại Washington, DC. Nhiều nhà quản lý đã giảm bớt những lo ngại khi nói với những người tham dự rằng họ cho rằng công nghệ sẽ phát triển trong suốt năm 2019.

Xem thêm: Lập trình ứng dụng BlockchainThân thiện với BlockchainTom Emmer, Đại diện Hoa Kỳ (R-Minnesota). Đã trình bày công nghệ này trước Quốc hội với ý định truyền cảm hứng cho sự giám sát của chính phủ.

Xem thêm: Công nghệ Blockchain

Emmer, đồng thời là đồng chủ tịch của Hội nghị Blockchain Caucus, tuyên bố rằng 2019 “là năm của blockchain, năm chúng ta tách biệt sự cường điệu với thực tế và bắt đầu khai thác blockchain trong các trường hợp sử dụng chính đáng để giảm chi phí và tăng hiệu quả”.Emmer cũng nhấn mạnh rằng:“Đại hội có một vai trò rõ ràng: chúng ta phải đảm bảo rằng quy định là đơn giản và chính xác. Nếu một sự chắp vá của các quy định xuất hiện, ngành công nghiệp sẽ phải chịu áp lực và chứng minh chính phủ hoạt động không hiệu quả. Sự nhầm lẫn này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều quy định hơn, điều này sẽ chỉ cản trở sự đổi mới và ứng dụng tiềm năng của công nghệ”.Các khuyến nghị cho ngành công nghiệp Blockchain

Emmer ca ngợi Phòng thương mại kỹ thuật số vì đã nghiên cứu vấn đề này và đã phát hành kế hoạch hành động quốc gia cho Blockchain.Kế hoạch này trình bày một cách tiếp cận thân thiện hơn về cách thức can thiệp của các cơ quan quản lý nhà nước có thể được thực hiện nhưng vẫn tính đến sự phát triển của công nghệ. Điều này cho thấy vị thế của chính phủ đang thay đổi liên quan đến ngành công nghiệp và bây giờ các cơ quan quản lý đã đưa ra cách tiếp cận theo quy định ủng hộ tăng trưởng để phát triển công nghệ blockchain ở Mỹ.Theo tài liệu Kế hoạch hành động quốc gia về Blockchain, công nghệ này đã được các công ty thực phẩm sử dụng để chứng nhận sản phẩm của mình và hợp lý hóa mạng lưới chuỗi cung ứng cho phép họ theo dõi sản phẩm trong khi cho phép các trung gian truy cập thông tin về toàn bộ quá trình chuyển đổi và phân phối thông qua đến người tiêu dùng cuối cùng.Emmer tuyên bố rằng từ tháng 1, ông đã đóng góp bằng cách kích hoạt Đạo luật về tính chắc chắn của quy định Blockchain mà ông cho rằng sẽ giúp gia tăng tốc độ tăng trưởng của blockchain tại quốc gia này.Emmer nói:“Các luật chuyển tiền được ban hành để đảm bảo sự bảo vệ người tiêu dùng ủy thác cho một thực thể khác bằng tiền của họ để chuyển chúng. Nếu không có khoản tiền nào được ủy thác cho người khác, thì chắc chắn rằng các quy định này không được áp dụng”.Emmer cũng đề cập đến tiền điện tử và lưu ý rằng mặc dù tội phạm lợi dụng những phương tiện của sự thay đổi, tiềm năng của nó nên không bị bác bỏ hoàn toàn:“Nhiều người, bao gồm cả những người trong thị trấn này, chỉ muốn tập trung vào blockchain và bỏ qua hoặc chỉ trích tiền điện tử. Họ sẽ cho chúng ta biết Bitcoin được sử dụng bởi bọn tội phạm và blockchain là sự đổi mới thực sự. Đúng là có những giao dịch bất hợp pháp. Nhưng đó không phải là một lý do để loại bỏ hoàn toàn tiền điện tử”.Một điểm nổi bật khác của hội nghị là thực tế đã có 130 tỷ đô la giá trị hiện được lưu trữ trong các mạng blockchain công khai.
 
Top