13 QUY TẮC TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

Trong chuyên mục 'Hoang Đảo' đăng bởi hatmit93, 29/5/2015. — 1.083 Lượt xem

 1. hatmit93

  hatmit93 Banned

  13 QUY TẮC TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

  13 QUY TẮC TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

  Đánh trọng âm đúng không những hay xuất hiện trong những đề thi tiếng anh mà khi nói hay nghe thì trọng âm lại đóng vai trò vô cùng quan trọng nó nói lên tính chính xác của từ trong 1 câu .Dưới đây mình xin gửi các bạn 13 quy tắc đánh trọng âm trong tiếng anh nhé , vậy là đánh trọng âm chính xác không còn là điều quá khó nữa đúng không.

  QUY TẮC 1: Động từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
  Ex: be'gin, be'come, for'get, en'joy, dis'cover, re'lax, de'ny, re'veal,…
  Ngoại lệ: 'answer, 'enter, 'happen, 'offer, 'open…
  QUY TẮC 2: Danh từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
  Ex: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble, 'standard…
  Ngoại lệ: ad'vice, ma'chine, mis'take…
  QUY TẮC 3: Tính từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
  Ex: 'basic, 'busy, 'handsome, 'lucky, 'pretty, 'silly…
  Ngoại lệ: a'lone, a'mazed, …
  QUY TẮC 4: Động từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
  Ex: be'come, under'stand,
  QUY TẮC 5: Trọng âm rơi vào chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.
  Ex: e'vent, sub'tract, pro'test, in'sist, main'tain, my'self, him'self …
  QUY TẮC 6: Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó: -ee, - eer, -ese, -ique, -esque, -ain.
  Ex: ag'ree, volun'teer, Vietna'mese, re'tain, main'tain, u'nique, pictu'resque, engi'neer…
  Ngoại lệ: com'mittee, 'coffee, em'ployee…
  QUY TẮC 7: Các từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity -> trọng âm rơi vào âm tiết liền trước.
  Ex: eco'nomic, 'foolish, 'entrance, e'normous …
  QUY TẮC 8: Hầu như các tiền tố không nhận trọng âm.
  Ex: dis'cover, re'ly, re'ply, re'move, des'troy, re'write, im'possible, ex'pert, re'cord, …
  Ngoại lệ: 'underpass, 'underlay…
  QUY TẮC 9: Danh từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
  Ex: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker,…
  QUY TẮC 10: Tính từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
  Ex: 'airsick, 'homesick, 'carsick, 'airtight, 'praiseworthy, 'trustworth, 'waterproof, …
  Ngoại lệ: duty-'free, snow-'white …
  QUY TẮC 11: Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai tận cùng là –ed -> trọng âm chính rơi vào thành phần thứ 2.
  Ex: ,bad-'tempered, ,short-'sighted, ,ill-'treated, ,well-'done, well-'known…
  QUY TẮC 12: Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm chính của từ không thay đổi.
  -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less
  Ex: ag'ree – ag'reement
  'meaning – 'meaningless
  re'ly – re'liable
  'poison – 'poisonous
  'happy – 'happiness
  re'lation – re'lationship
  'neighbour – 'neighbourhood
  ex'cite - ex'citing

  QUY TẮC 13: Những từ có tận cùng là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.
  Ex: eco'nomical, de'moracy, tech'nology, ge'ography, pho'tography, in'vestigate, im'mediate,…
   
 2. hatmit93

  hatmit93 Banned

  Tham gia:
  22/11/2013
  Bài viết:
  6
  Lượt thích:
  29
  Kinh nghiệm:
  18
  cảm ơn b đã đóng góp ý kiến nhé Tieu Minh <3
   

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP