100% trả lời sai câu này

1+1=?

 • 0

  Số phiếu: 0 0,0%
 • 2

  Số phiếu: 0 0,0%
 • 3

  Số phiếu: 0 0,0%
 • 4

  Số phiếu: 0 0,0%
 • 5

  Số phiếu: 0 0,0%
 • 11

  Số phiếu: 0 0,0%

 • Số người tham gia
  0
 • This poll will close: .
Top