xì chét

  1. hondacodon

    Xả "xì chét" nào!

    + Nếu không có học sinh thì tất cả giáo viên đều mất dạy ! + Mất của là mất ít, mất người là mất nhiều…..yêu thì mất cả hai ! + Tin giờ chót của báo An Ninh Thế Giới : trời tối, anh ơi bật quẹt diêm kiểm tra xăng còn hay hết … xăng còn … nạn nhân thọ 20 tuổi ! + Bỏ thuốc ư, rất dễ….tôi đã bỏ...
Quay lại
Top