xhcn

 1. gaconueh2005

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì?

  I. Pháp chế XHCN 1. Khái niệm: • Là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị xã hội • Trong đó các cơ quan, đơn vị, tổ chức và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện những quy định của pháp luật một cách bình đẳng, tự giác, nghiêm minh và thống nhất 2. Đặc điểm: • Pháp chế XHCN...
 2. gaconueh2005

  Đảng lãnh đạo Cách mạng DTDCND ở miền Nam và Cách mạng XHCN ở miền Bắc

  ST
 3. gaconueh2005

  Sách mới, người dạy “không đổi mới” thì không có ý nghĩa

  Ngày 2-8 trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo d.ục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Văn Học cho rằng: "Chương trình sách giáo khoa (SGK) dù có đổi mới đến mấy nhưng người dạy và trang thiết bị không đáp ứng được thì không có ý nghĩa gì cả”...
Top