xét học bạ

  1. nguyenhai1306.ht

    Xét HỌC BẠ tHpT VÀO HỌC CAO ĐẲNG CHÍNH Quy 2013- tRƯỜNG nào xét tuyển

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 (ĐƯỢC HỌC TẠI HÀ NỘI) 1. Các ngành đào tạo 1. Kế toán - A, A1, D 2. Tài chính ngân hàng - A, A1, D 3. Công nghệ thông tin - A, A1, D 4. Quản trị kinh doanh - A, A1, D 5. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng –...
  2. huong.tuyensinh

    Trung Cấp Sư Phạm Mầm Non- Tiểu học Trường SP Trung Ương 2013 Xét học bạ thpt cấp 3 hệ chính quy

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013 HỆ TRUNG CẤP SƯ PHẠM CHÍNH QUY 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO - Sư phạm Mầm non - Sư phạm Tiểu học 2. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TUYỂN SINH - Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, BTVH hoặc tương đương - Hình thức...
Top