xếp hoa hồng giấy nhún

  1. ly_ly

    Hoa hồng bằng giấy nhún ^-^

    Để làm hoa, mình cần những thứ sau: - Giấy nhún - Kẽm - Tape - Keo dán (Chôm chỉ có keo này nên xài đỡ) - Bông gòn (cotton balls) - Cây tăm để uốn cánh hoa Bây giờ mình bắt tay vô làm. I. CHUẨN BỊ: 1. Kéo giãn giấy màu xanh, cắt ra như trong hình để làm đài hoa 2. Cắt cánh hoa như trong...
Quay lại
Top