xác định điểm sàn như thế nào?

  1. ___key___

    Xác định điểm sàn như thế nào?

    - Bộ GD-ĐT khẳng định, năm 2013 các trường vẫn tiếp tục thi “3 chung” và không bỏ điểm sàn. Bộ sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp để xây dựng điểm sàn phù hợp hơn so với thực tế nhưng tuân thủ theo nguyên tắc: Phải đảm bảo chất lượng! Trong thời gian qua, nhiều độc giả đã chia sẻ quan điểm với...
Top