work and travel

  1. N

    CareerBuilder Vietnam - Chán việc, nhưng không bỏ được - Giờ thì sao?

    Dù vẫn phải lên văn phòng hay đang WFH, bạn vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi thứ 2. Bạn thấy ớn và chỉ muốn nghỉ việc, nhưng không thể vì biết rõ rất khó kiếm việc mới trong đại dịch. Với một chút nỗ lực và tìm tòi, CareerBuilder tin là bạn có thể tiếp thêm sinh lực cho công việc hiện tại. Để có thể...
  2. U

    Chương trình work, study and travel tại úc

    CHƯƠNG TRÌNH WORK, STUDY AND TRAVEL TẠI ÚC Chương trình là cơ hội giao lưu văn hóa, trau dồi kiến thức và kĩ năng tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc của bạn tại Úc. - Nếu bạn là mẫu người thích giao lưu học hỏi - Nếu bạn là mẫu người thích du lịch - Nếu bạn muốn trau dồi kĩ năng và kinh nghiệm...
Top