within you'll remain

  1. LEQUOCAN

    WITHIN YOU'LL REMAIN (Lời Dịch Anh Việt) Tokyo Square

    WITHIN YOU'LL REMAIN Tokyo Square Facing the world with an empty heart Đối diện cõi trần bằng con tim trống vắng I could disappear into the dark Anh tan biến vào bóng đêm dày đặc And you were the one Và em chính là người Who could make my dreams come true Tưới mát giấc mơ anh mãi tươi My...
  2. LEQUOCAN

    MY LOVE - Lời Dịch Anh Việt

    MY LOVE Westlife An empty street Con phố vắng tanh An empty house Cửa nhà trống lạnh A hole inside my heart Hố sâu đục khoét tim anh I'm all alone Hoàn toàn cô quạnh The rooms are getting smaller Gian phòng dần đang nhỏ lại I wonder how Tại như thế nào I wonder why Tự vấn tại sao I wonder...
Top