vùng cao

  1. gaconueh2005

    Chuyện vùng cao trước ngày khai giảng

    Chắc chắn là các cuộc hội nghị, tập huấn của ngành giáo dục và liên quan đến giáo dục rất nhiều, có thể dịp sắp khai giảng năm học mới càng nhiều. Bữa ăn trưa đạm bạc của học sinh nội trú tại điểm trường Tả Lùng Thắng (xã biên giới Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) - Ảnh: Nguyễn Khánh...
  2. gaconueh2005

    Vùng cao vào năm học mới

    - Chuẩn bị cho năm học mới 2013 – 2014, các địa phương đã tích cực triển khai nhiều biện pháp. Đặc biệt, ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường, giúp các em đi học đều và tìm được niềm...
Quay lại
Top