về nơi gió thổi

  1. Nagu_117

    [Shortfic] Về nơi gió thổi

    Title: Về nơi gió thổi. Author: Ayaka. Pairing: Kudo Shinichi & Mouri Ran. Status: Hoàn thành. Disclaimer: Quyền sở hữu nhân vật không thuộc về tác giả và tác giả viết với mục đích phi lợi nhuận. Category / Genre: Tình cảm, lãng mạn. Rating: Không giới hạn độ tuổi. (K) Summary: Một con...
Top