ưu tiên tuyển sinh

  1. gaconueh2005

    Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014: Chính sách ưu tiên có nhiều thay đổi

    Điểm nổi bật trong dự thảo mới của Bộ GD-ĐT về đổi mới tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014 là giao cho các trường tự tổ chức tuyển sinh riêng và cải tiến việc cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng cho thí sinh. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng nhiều đến thí sinh cũng như xác định chỉ tiêu của các cơ sở đào...
Top