ứng xử nơi công sở

  1. kebian4444

    Tránh hiểu lầm sếp và đồng nghiệp

    Nhiều nhân viên luôn cho rằng sếp đối đãi với mình tệ hơn rất nhiều so với các nhân viên "ruột" của sếp. Những suy nghĩ này làm cho họ làm việc thiếu nhiệt tình hơn và luôn làm họ thấy căng thẳng. Để tránh những suy nghĩ tiêu cực về sếp làm ảnh hưởng tới mối quan hệ trong cơ quan, các chuyên...
Quay lại
Top