ức cẩm

  1. heokool

    Hoàn Sống Chung Với Sếp Tổng

    Tên gốc : Có cần lấy chồng không ??? Tác giả : Ức Cẩm Người dịch : Mai Quyên (Dennis Q) Tóm tắt nội dung: Vào một ngày cực kỳ đẹp trời, Đỗ Lôi Ty - một cô gái hết sức bình thường - đã từ một phóng viên thành phố có bạn trai, có công việc, có thẻ tín dụng đã biến thành một kẻ thất nghiệp...
Top