tử thi

  1. Newsun

    Cú sốc đầu đời

    Phải lấy hết can đảm, chúng tôi mới dám dự một buổi thực hành giải phẫu tử thi ở Viện Giải phẫu ĐH Y Hà Nội. Hôm chúng tôi đến Viện Giải phẫu nhằm buổi thực hành đầu tiên của sinh viên (SV) năm thứ nhất ĐH Y Hà Nội. Giờ thực hành giải phẫu của sinh viên Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Mạnh Duy “Khúc...
Top