từ chối là một cơ hội

  1. khacthua

    Nếu bạn "đúp"một năm?

    Nếu bạn "đúp"một năm? John Ortberg Một lần, có người hỏi Thủ tướng Anh Winston Churchill: - Điều gì đã giúp ông chuẩn bị tốt nhất để lãnh đạo nước Anh suốt Thế chiến thứ hai? Trong suốt khoảng hơn 2 năm, nước Anh bị cô lập và về cơ bản là đứng một mình chống lại phát...
Top